«Πράσινο φως» στο έργο της αντιπλημμυρικής θωράκισης του Νέστου

Στα 2,9 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός

Το «πράσινο φως» για την εκκίνηση του σπουδαίου έργου «Αντιπλημμυρική θωράκιση ανατολικού αναχώματος ποταμού Νέστου», που προκήρυξε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, έδωσε η συνεδρίαση της περιφερειακής επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Απριλίου, όπως δηλώνει στην «ΥΧ» ο αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, Ιρφάν Χατζηγκενέ. «Κατοχυρώθηκε ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες και τις επόμενες μέρες αναμένεται να ανατεθεί το έργο στον ανάδοχο», λέει ο ίδιος.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που είναι μείζονος προτεραιότητας για την αντιπλημμυρική προστασία του Nομού Ξάνθης, είναι 2,9 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης «ΠΠΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2021-2025». Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 20 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Όπως εξηγεί ο αντιπεριφερειάρχης, Ιρφάν Χατζηγκενέ, σκοπός του έργου είναι η συντήρηση, η αποκατάσταση και η ενίσχυση του υφιστάμενου αναχώματος του ποταμού Νέστου, ώστε να επιτευχθεί η μείωση των περιστατικών πλημμύρας

Το έργο

Ο κ. Χατζηγκενέ εξηγεί ότι σκοπός του έργου είναι η συντήρηση, η αποκατάσταση και η ενίσχυση του υφιστάμενου αναχώματος του ποταμού Νέστου, ώστε να επιτευχθεί η μείωση των περιστατικών πλημμύρας. Η εκτέλεσή του κρίνεται απαραίτητη για την αποσόβηση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, καθώς και την αποτροπή του κινδύνου καταστροφής του αναχώματος. Το έργο θα εκτελεστεί κατά μήκος του υφιστάμενου ανατολικού αναχώματος του ποταμού Νέστου.

Το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (σ.σ. η χαμηλότερη τιμή). Ο ίδιος σημειώνει ότι η διακήρυξη της δημοπρασίας έγινε στις 4 Μαρτίου 2024 και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών έληγε στις 3 Απριλίου 2024 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση έγινε στις 10 Απριλίου 2024.

Προέχει η ασφάλεια

Ο κ. Χατζηγκενέ τονίζει ότι το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας είναι μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των γεωργών, των κτηνοτρόφων και των κατοίκων του κάμπου της Ξάνθης, γι’ αυτό οφείλουν να θωρακίσουν την περιοχή απέναντι στις απρόσμενες καιρικές συνθήκες.

«Πρέπει να συντηρηθούν τα αναχώματα, γιατί εδώ και χρόνια δεν συντηρήθηκαν όπως θα έπρεπε», επισημαίνει ο αντιπεριφερειάρχης, προσθέτοντας ότι πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή με πολλούς οικισμούς, επομένως προέχει η ασφάλεια των κατοίκων. «Πριν από 100 χρόνια είχαμε μεγάλες καταστροφικές πλημμύρες και δεν θέλουμε να ξανασυμβεί. Από την πλευρά μας, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε το έργο να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό», συμπληρώνει. Στο κοντινό παρελθόν, και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2021, είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές λόγω πλημμυρών του ποταμού Νέστου στην περιοχή του Κύρνου και της Ηλιόπετρας Ξάνθης, όταν έσπασε το ανάχωμα στον ποταμό και πλημμύρισε ο κάμπος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή είναι ανεπτυγμένες κτηνοτροφικές μονάδες σε μεγάλο ποσοστό, καθώς η Ξάνθη είναι γνωστή για το αξιόμαχο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και για διάφορες καλλιέργειες, όπως το καλαμπόκι, το ακτινίδιο και οι πιπεριές.

Τέλος, ο κ. Χατζηγκενέ στέκεται στη σπουδαία επιχειρηματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται. «Τα τελευταία χρόνια, η μεγάλη βιομηχανία Πλαστικά Θράκης δημιούργησε θερμοκήπια και σχεδιάζει να τα αυξήσει, διότι η παραγωγή της είναι αποδοτική και έχουμε αξιόλογες καλλιέργειες», καταλήγει.