Τι προβλέπει η ΚΑΠ 2023-2027 για τη μελισσοκομία

• Στα Στρατηγικά Σχέδια οι ενισχύσεις
• Υποχρεωτική πλέον η υλοποίηση προγραμμάτων στο πλαίσιο του Κανονισμού ΚΟΑ

Το 2023 χαρακτηρίζεται ως έτος αλλαγών για την ενίσχυση του τομέα της μελισσοκομίας, καθώς ενσωματώνονται όσα προβλέπει η νέα ΚΑΠ (2023-2027), αλλά και ο Κανονισμός ΚΟΑ.

Όπως αναφέρει στην τελευταία έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των μελισσοκομικών προγραμμάτων, από το 2023 ο τομέας συνεχίζει να λαμβάνει στήριξη στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μελισσοκομικών παρεμβάσεων, που αποτελούν μέρος των εγκριθέντων Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ. Επίσης, τα κράτη-μέλη μπορούν να αυξήσουν το ποσοστό συγχρηματοδότησης από 50% κατ’ ελάχιστο έως 70% κατ’ ανώτατο. Υπενθυμίζεται ότι τα μελισσοκομικά προγράμματα είναι τριετούς διάρκειας και συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ σε ποσοστό 50%.

Από φέτος, η ενίσχυση του τομέα της μελισσοκομίας χορηγείται πλέον μέσω των μελισσοκομικών παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στα Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια της νέας ΚΑΠ, ενώ, στο πλαίσιο του Κανονισμού ΚΟΑ, καθίσταται υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη η υλοποίηση μελισσοκομικών προγραμμάτων, που προηγουμένως είχε εθελοντικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, η στήριξη της μελισσοκομίας παρέχεται μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων που καταρτίζονται από τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με εκπροσώπους οργανώσεων του τομέα. Επί της ουσίας, πρόκειται για επτά τύπους παρεμβάσεων, που διευρύνουν περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της παρεχόμενης στήριξης, μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν τα κράτη-μέλη, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α) Συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνική βοήθεια, κατάρτιση, ενημέρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων μέσω δικτύωσης, για μελισσοκόμους και τις οργανώσεις αυτών.

β) Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και άλλες δράσεις, μεταξύ άλλων για:

• Την καταπολέμηση των εισβολέων στις κυψέλες και των ασθενειών των μελισσών, ιδίως της βαρροϊκής ακαρίασης.

• Την πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και την προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης πρακτικών διαχείρισης προσαρμοσμένων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

• Την ανανέωση των κυψελών στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ανασύστασης του μελισσοκομικού κεφαλαίου.

• Τον εξορθολογισμό της εποχικής μετακίνησης.

γ) Δράσεις στήριξης εργαστηρίων για την ανάλυση των μελισσοκομικών προϊόντων, των απωλειών ή της μείωσης στην παραγωγικότητα των μελισσών και των δυνητικά τοξικών ουσιών για τις μέλισσες.

δ) Δράσεις για τη διατήρηση ή την αύξηση του υφιστάμενου αριθμού κυψελών στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής.

ε) Συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της μελισσοκομίας και των μελισσοκομικών προϊόντων.

στ) Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την παρακολούθηση της αγοράς, καθώς και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν ιδίως στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των μελισσοκομικών προϊόντων.

ζ) Δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του προϊόντος.