Πρόβλεψη απόδοσης της καλλιέργιας του Ηλίανθου με μία απλή φωτογραφία

Μια απλή φωτογραφία ανθισμένων ηλίανθων μπορεί να βοηθήσει την ΕΕ να βελτιώσει τη βάση δεδομένων σχετικά με τις αποδόσεις της συγκεκριμένης καλλιέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά τη βοήθεια των πολιτών της, και συγκεκριμένα τους καλεί να βγάλουν φωτογραφίες τις καλλιέργειες ηλίανθων κατά την άνθισή τους και να τις κοινοποιήσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το hashtag #YellowFlowersEU, επισημαίνοντας και την τοποθεσία τους.

Οι επιστήμονες θα συλλέξουν τη θέση και το χρονοδιάγραμμα της ανθοφορίας από τις φωτογραφίες. Τα δεδομένα στη συνέχεια θα βοηθήσουν στη βελτίωση των πληροφοριών με βάση τις δορυφορικές παρατηρήσεις του διαστημικού προγράμματος Copernicus.

Η συνεισφορά των πολιτών θα συμβάλει στη βελτίωση των μοντέλων καλλιέργειας και των προβλέψεων για την παραγωγή φυτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγκεκριμένη ενέργεια εντάσσεται στο πρόγραμμα LandSense, που χρηματοδοτείται από το Horizon 2020.

Η μέθοδος δοκιμάστηκε επιτυχώς το περασμένο έτος, με έμφαση στην ανθοφορία της ελαιοκράμβης, καθώς υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση.