Προβληματισμός στην Αργολίδα για τον χαρακτηρισμό 60.000 στρεμμάτων ως δασικών

Διπλάσιος είναι ο αριθμός των στρεμμάτων που έχουν μετατραπεί σε δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με το Δασαρχείο Αργολίδας. Με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Διεύθυνση Δασών Αργολίδας, στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, οι δασικής μορφής εκτάσεις καλύπτουν ποσοστό περίπου 59,91% (1.263.594 στρέμματα), ενώ οι μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεις καλύπτουν ποσοστό 40,09% (845.478 στρέμματα).

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι τα στοιχεία που αφορούν τις εκτάσεις οι οποίες μετατράπηκαν είτε σε δασικές είτε σε αγροτικές στο πέρασμα του χρόνου. Ειδικότερα, οι αγροτικής μορφής εκτάσεις (κατά το παρελθόν), που σήμερα καλύπτονται από δασικής μορφής βλάστηση (ΑΔ), οι λεγόμενοι δασωμένοι αγροί, ανέρχονται σε ποσοστό 2,86% (60.313 στρέμματα). Οι εκτάσεις που σήμερα έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και καλύπτονται κυρίως από καλλιέργειες (ΔΑ) ανέρχονται σε ποσοστό 1,73% (36.549 στρέμματα).

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Δημήτρης Κοδέλας, «οι χαρακτηρισμοί αγροτικών εκτάσεων ως δασικών δεν μπορεί να μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα για το τι έγινε στο πέρασμα του χρόνου. Αν δηλαδή πρόκειται για αγροτεμάχια που εγκαταλείφθηκαν στα ορεινά λόγω της φυγής στα αστικά κέντρα ή έχει γίνει λάθος αποτύπωση, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις». Μάλιστα ο ίδιος συμπληρώνει: «Να επισημάνω ότι έχουμε φθάσει στο 2021 και δεν έχουμε ακόμα δασικούς χάρτες. Τώρα προσπαθούμε σε έξι μήνες να λύσουμε ένα πρόβλημα ιδιαίτερα σύνθετο. Από την άλλη πλευρά, οι πολίτες επιβαρύνονται οικονομικά με ένα απρόβλεπτο κόστος χωρίς να φταίνε σε τίποτα».