Με προβληματισμούς ολοκληρώθηκε η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ

Ολοκληρώθηκε η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 την Παρασκευή 3/2 στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της επιτροπής και όλη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Γεωργίας.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης, κ. Δ. Οδ. Παπαγιαννίδης το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι στην εφαρμογή του ΣΣ ΚΑΠ, στη βάση των νέων προκλήσεων και απαιτήσεων που απορρέουν αφενός από την ενιαία αντιμετώπιση και των δύο Πυλώνων της ΚΑΠ στο πλαίσιο του νέου μοντέλου παρακολούθησης και επιδόσεων, και αφετέρου από την αυξημένη περιβαλλοντική φιλοδοξία της.

Επιπλέον, επισήμανε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 αφορά σε ενωσιακούς πόρους 13,4 δις ευρώ, οι οποίοι θα δημιουργήσουν μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς.

Στο πλαίσιο των εργασιών της 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης, εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της και τα μέλη της ενημερώθηκαν για:

  • Τις παρεμβάσεις των άμεσων ενισχύσεων, τις παρεμβάσεις για το περιβάλλον και το κλίμα, για την αγροτική ανάπτυξη και τα τομεακά προγράμματα
  • Το διοικητικό μηχανισμό διαχείρισης και εφαρμογής του ΣΣ ΚΑΠ
  • Το Σχέδιο του Πλάνου Αξιολόγησης του ΣΣ ΚΑΠ

Ωστόσο, αξίζει να τονιστεί ότι ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν τόσο οι αναφορές του εκπροσώπου της Κομισιόν στην συνεδρίαση για απουσία εκπροσώπησης των αγροτών από την σύνοδο, όσο και οι τοποθετήσεις συμμετεχόντων για τα τεράστια προβλήματα της φετινής πληρωμής και τι θα ακολουθήσει σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη και σύνθετη διαδικασία πληρωμών που απορρέει από την νέα ΚΑΠ.