Προειδοποίηση για το ωίδιο του αμπελιού σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία

Την προσοχή των παραγωγών σχετικά με την εμφάνιση και τους τρόπους αντιμετώπισης του ωιδίου στο αμπέλι εφιστά το Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το δελτίο που εξέδωσε το Κέντρο, η προστασία της νέας βλάστησης από τις αρχικές μολύνσεις, οι οποίες ξεκινούν από τους οφθαλμούς που είχαν μολυνθεί το προηγούμενο έτος, κρίνεται απαραίτητη.

Για τη διαπίστωση μολύσματος που διαχείμασε, είναι ιδιαίτερα σημαντική η επιθεώρηση κατά το κλάδεμα των κληματίδων. Κληματίδες με σκουρόχρωμες δικτυώσεις στην επιφάνεια (βλ. σχετική φωτό) είναι απόδειξη έντονης προσβολής κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο. Επίσης, μπορεί να παρατηρηθούν από νωρίς με την έκπτυξη της νέας βλάστησης οι λεγόμενοι βλαστοί «σημαίες».

Είναι βλαστοί μικροί, που δεν αναπτύσσονται, με φύλλα «καρουλιασμένα» και καλυμμένα με μια γκρι σκόνη. Ύπαρξη τέτοιων βλαστών δείχνει ότι το παθογόνο υπήρχε στον οφθαλμό, διαχείμασε, και μόλυνε τον βλαστό κατά την έκπτυξη του οφθαλμού.

Χαρακτηριστικό του μύκητα είναι ότι μπορεί να αναπτύσσεται ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας (Rh 25%), ενώ η βλάστηση των κονιδίων και η εξάπλωση της ασθένειας συμβαίνει σε ευρύ θερμοκρασιακό εύρος (15oC – 32oC). Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών αποτελούν ευνοϊκές συνθήκες μολύνσεων. Η διασπορά των κονιδίων δεν συμβαίνει σε μεγάλες αποστάσεις, έτσι μία απόσταση 100 μέτρων θεωρείται ασφαλής για την προστασία του αμπελώνα από γειτονικούς μολυσμένους.

Το Περιφερειακό Κέντρο Θεσ/νίκης τονίζει ακόμα πως απαραίτητη είναι η επέμβαση του παραγωγού στο στάδιο Ε (3 φύλλα, μήκος βλαστού τουλάχιστον 7 εκ.) σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα παραπάνω συμπτώματα, αλλά και σε περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, καθώς και στις ευαίσθητες στην ασθένεια ποικιλίες. Η επέμβαση αυτή θεωρείται καθοριστική για την περαιτέρω εξέλιξη της ασθένειας.

Να σημειωθεί πως εάν επιλεγεί θείο βρέξιμο, καταπολεμείται και το άκαρι της ερίνωσης. Η επέμβαση για τους βιοκαλλιεργητές θεωρείται επιβεβλημένη. Η ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες είναι απαραίτητη, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος δημιουργίας ανθεκτικότητας του μύκητα. Για τον περιορισμό του αρχικού μολύσματος, να εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα, μέχρι και την άνθιση, η συλλογή και η καταστροφή των προσβεβλημένων βλαστών.