Πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ για πρότζεκτ που στηρίζουν γυναίκες και νέους

-Διαφήμιση-

Δάνεια συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων επιχειρήσεων που στηρίζουν ενεργά την απασχόληση των νέων και την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, θα χορηγήσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία μέσω της οποίας η ΕΤΕπ θα παράσχει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στοχευμένη στήριξη σε επιχειρήσεις που προάγουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και την παρουσία των γυναικών σε ηγετικές θέσεις. Για τον σκοπό αυτόν, από τις νέες πιστωτικές γραμμές θα διατεθεί το ποσό των 100 εκατ. ευρώ.

Τα υπόλοιπα 400 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, χρησιμοποιώντας ως υπόδειγμα την πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους», καθώς και άλλα παλαιότερα σχήματα που συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση.

Το πρόγραμμα θα «τρέξει» σε συνεργασία με τις τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha, Εurobank), τελεί υπό την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε επενδύσεις συνολικού ύψους 1,4 δισ. ευρώ σε όλους τους κύριους παραγωγικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού κ.λπ.

Έρχεται, δε, ως συνέχεια της επιτυχημένης πιστωτικής γραμμής, ύψους 1,05 δισ. ευρώ, που είχε χορηγήσει η ΕΤΕπ σε ελληνικές τράπεζες τον Δεκέμβριο του 2016, μέσω της οποίας, μέχρι σήμερα, σχεδόν 1.000 επιχειρήσεις έχουν λάβει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους.