Πρόγραμμα μετεγκάστασης 500 ανέργων από τη Δυτ. Μακεδονία στην Κρήτη, για τη συγκομιδή ελιάς

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Πιλοτικό Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που προβλέπει τη μετεγκατάσταση 500 ανέργων για εποχική απασχόληση στον πρωτογενή τομέα, από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα κα σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι άνεργοι θα απασχοληθούν ως εργατικό δυναμικό στη συγκομιδή της ελιάς, λόγω της αυξημένης ζήτησης εργατών στην περιοχή.

Στόχος – Αντικείμενο του προγράμματος – Ρόλος της ΔΥΠΑ

1. Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κινήτρων στους ανέργους της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να μετακινηθούν από την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους προς την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης για να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, όπου υφίστανται αυξημένες ανάγκες σε εργατικό δυναμικό.
2. Το πρόγραμμα αφορά σε χορήγηση επιδόματος στους ανέργους για κάλυψη εξόδων μετακίνησης και μετεγκατάστασης.
3. Οι θέσεις των ωφελουμένων στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζονται στις 500.
4. Το επίδομα καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι ωφελούμενοι απασχολούνται στη συγκομιδή της ελιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, κατά το
χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2024.
5. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του πιλοτικού προγράμματος της παρούσας είναι η Δ.ΥΠ.Α., η οποία εκδίδει Δημόσια Πρόσκληση, όπου εξειδικεύει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

Διαβάστε ΕΔΩ το ΦΕΚ