Πρόγραμμα νέων αγροτών. Θα τρέξει κάποιο πρόγραμμα ή θα πρέπει να μπω έτσι στον ΟΓΑ;

-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!
Είμαι 36 χρονών και θα ήθελα να ενταχθώ στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Θα τρέξει κάποιο πρόγραμμα ή θα πρέπει να μπω έτσι στον ΟΓΑ;

Αρκετοί νέοι ρωτάνε για το πρόγραμμα των νέων αγροτών και αν θα υπάρχει νέα προκήρυξη στο άμεσο μέλλον. Το πρόγραμμα των νέων αγροτών έτρεξε σε αυτή την προγραμματική περίοδο το 2016, ενώ το 2017 βγήκε μια δεύτερη πρόσκληση σε όσες περιφέρειες δεν απορρόφησαν τους πόρους που τους είχαν διατεθεί κατά την πρώτη πρόσκληση. Με τις δύο αυτές προσκλήσεις, υπερκαλύφθηκε ο προϋπολογισμός του μέτρου και μάλιστα η αρμόδια αρχή αναγκάστηκε να κάνει μεταφορά από άλλα μέτρα, ώστε να καλύψει τις σχετικές ανάγκες.

Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για προκήρυξη του μέτρου για νέους δικαιούχους άμεσα και κατά πάσα πιθανότητα θα πρέπει να περιμένετε τη νέα προγραμματική περίοδο (ή το τέλος της υφιστάμενης) για να μπορέσετε να κάνετε κάποια σχετική αίτηση, δηλαδή από το 2020.

-Διαφήμιση-
Αγροτική Καινοτομία - Γεωργικές Συμβουλές