Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης σε αγροτικές φυλακές

Σύμπραξη υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ΕΛΓΟ-«Δήμητρα»

Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».

Αντικείμενο της συνεργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση των νέων κρατουμένων στις αγροτικές φυλακές σε κατάλληλες περιοχές ανά την Ελλάδα, με στόχο την παραγωγή και επεξεργασία αγροτικών προϊόντων. Με αυτόν τον τρόπο, οι κρατούμενοι, εκτός από μια απασχόληση, έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν δεξιότητες, οι οποίες μάλιστα θα πιστοποιούνται από σχετική Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης, έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια να απασχοληθούν στον αγροτικό τομέα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει στην απόλυτη κυριότητά του κτήματα με γεωργικές εκτάσεις και κτήρια που βρίσκονται εγγύς των αγροτικών φυλακών στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων, στη Νέα Κίο Αργολίδος, στον Αλμυρό Μαγνησίας και στον Άγιο Μάμμα Χαλκιδικής. Σε πρώτη φάση, η συνεργασία θα ξεκινήσει πιλοτικά από το Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς Χανίων, το οποίο θα συνεργαστεί αφενός με το Ινστιτούτο Ελαίας, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου και αφετέρου με το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Χανίων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Στην ευρύτερη περιοχή, ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» διαθέτει αγροτεμάχια στις θέσεις Χρυσοπηγή (80 και 20 στρ.), Νεροκούρος (25 στρ.) και Άγιος Γεώργιος (12 και 19στρ.) με δενδρώδεις καλλιέργειες με ελιές, εσπεριδοειδή, υποτροπικά είδη κ.λπ., οι οποίες θα αξιοποιηθούν από τους συμβαλλόμενους φορείς για την επίτευξη των σκοπών του μνημονίου.

Οι δύο φορείς θα συνεργαστούν, με σκοπό την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων και, μέσω της απασχόλησής τους με καλλιεργητικές εργασίες για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, την επαγγελματική κατάρτισή τους. Σε πρώτη φάση, το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Χανίων θα υλοποιήσει σεμινάρια κατάρτισης στους κρατούμενους, τόσο στις υφιστάμενες δομές των αγροτικών Καταστημάτων Κράτησης, όσο και στους χώρους που στεγάζεται. Επιπλέον, θα παράσχει εκπαιδευτικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι κρατούμενοι. Το επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου θα επιβλέπει την εκπαίδευση των Γεωτεχνικών Επιστημόνων των Καταστημάτων Κράτησης.

Οι κρατούμενοι που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα απασχολούνται στα αγροτεμάχια τα οποία βρίσκονται κοντά στο Αγροτικό Κατάστημα Κράτησης Αγιάς Χανίων, για την παραγωγή ελαιοκάρπου, εσπεριδοειδών, υποτροπικών ειδών κ.λπ. Από τα παραγόμενα προϊόντα, ποσοστό 50% από τους συγκομιζόμενους καρπούς θα διατεθεί για τις ανάγκες των κρατουμένων και ποσοστό 50% θα διατεθεί για τις ανάγκες του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».