Προκήρυξη Υποτροφίας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και την Eurocatering A.E.

Προκήρυξη Υποτροφίας από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και την Eurocatering A.E.

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, στο πλαίσιο του μακρoxρόνιου προγράμματος  υποτροφιών  της  και  σε  συνεργασία  με  την εταιρία Eurocatering A.E.,  προκηρύσσει μια υποτροφία, για ένα σπουδαστή ή σπουδάστρια για φοίτηση στο μονοετές βιωματικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές», με έναρξη τη σχολική χρονιά 2017-2018. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα, τη διαμονή αλλά και τη σίτιση στη σπουδαστική εστία του ιδρύματος.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση και να αξιολογηθούν για την προσφερόμενη υποτροφία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι απόφοιτοι Λυκείων (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) ή  ΕΠΑΣ
 • Nα υπάρχει οικογενειακή σχέση με τη γεωργία ή / και ισχυρή βούληση για σταδιοδρομία στον ευρύτερο αγρο-διατροφικό τομέα και τις καλλιέργειες των κηπευτικών.
 • Να υπάρξει προσωπική ή τηλεφωνική γνωριμία-συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο και τους γονείς – κηδεμόνες με μέλος της αρμόδιας επιτροπής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.
   
  Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Για την επιλογή του υποψηφίου η αρμόδια επιτροπή συνεκτιμά τα ακόλουθα:
1. Βαθμολογία επίδοσης στο Λύκειο (ΓΕΛ/ΕΠΑΛ) ή ΕΠΑΣ 
Προσωπική ή οικογενειακή σχέση με την Γεωργία ή τον ευρύτερο αγρο-διατροφικό τομέα
Οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογενείας του
 
Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Προθεσμία υποβολής αίτησης Τετάρτη 27/9/2017. Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής ηλεκτρονικά ή να την εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα  www.afs.edu.gr

 1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής ηλεκτρονικά στο email [email protected] ή με fax στο 2310 492864 ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη.

2) Αποστολή δικαιολογητικών ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά (απλά, μη επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων,) με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Αμερικανική Γεωργική Σχολή (Υπόψη Τμήματος Εγγραφών) Μαρίνου Αντύπα 54, T.Θ. 23, 55102, Θεσσαλονίκη. Τα αιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Απολυτήριο λυκείου (ή επαγγελματικής σχολής)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας (ή διαβατηρίου)
 • ωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος προηγούμενου έτους, καθώς και της πιο πρόσφατης δήλωσης ακινήτων (Ε9) των γονέων του υποψηφίου

3) Αξιολόγηση. Η Επιτροπή Υποτροφιών μετά το πέρας και των συνεντεύξεων αξιολογεί τις αιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια και ανακοινώνει τις αποφάσεις της στους υποψηφίους.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε το Τμήμα Εγγραφών στα τηλέφωνα 2310492854 και 2310492810.

 Λίγα λόγια για το μονοετές βιωματικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές»

Το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο ο σπουδαστής να κατανοήσει το πλαίσιο λειτουργίας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, με προστιθέμενη αξία στην αγορά, μέσα από δράσεις βελτιστοποίησης της παραγωγής με καινοτόμες μεθόδους, σύμφωνες με τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ο απόφοιτος θα είναι σε θέση να οργανώνει και να διαχειρίζεται μια βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση, έχοντας αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, αλλά και έχοντας υιοθετήσει στάσεις ζωής τέτοιες που να εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, στόχος του προγράμματος είναι ο απόφοιτος:

 • Να κατέχει τις έννοιες και τις αρχές που διέπουν την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και την οργάνωση και διοίκηση μιας μικρομεσαίας επιχείρησης
 • Να ιεραρχεί τις ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσής του
 • Να κατέχει σε ικανοποιητικό επίπεδο τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Να εκτελεί τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη διασφάλιση των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα και με τη νομοθεσία
 • Να συνδυάζει τους διαθέσιμους πόρους για την αποτελεσματική λειτουργία της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Να εξελιχθεί σε φροντιστή της Γης
   

Λίγα λόγια για την Αμερικανική Γεωργική Σχολή
Είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1904 στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του πληθυσμού της Ελλάδος και των Βαλκανίων. Τα κύρια εκπαιδευτικά της τμήματα είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γενικό Λύκειο), η Σχολή Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Επαγγελματικό Λύκειο και Εκπαίδευση Ενηλίκων) και το Perrotis College of Agriculture, Environment and Life Sciences. Η Σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για ανάληψη κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική ζωή και για ποικίλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της μάθησης αγροτικών και επιχειρηματικών πρακτικών που είναι οικονομικά βιώσιμες, φιλικές προς το περιβάλλον και κοινωνικά υπεύθυνες.

Λίγα λόγια για την εταιρία Eurocatering A.E.
Η δραστηριότητα της Eurocatering περιλαμβάνει τη διαλογή, την τυποποίηση και τη διάθεση οπωροκηπευτικών κάθε μέρα, σε όλη την Ελλάδα, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών καλλιέργειας και φροντίδας προς τους συμβεβλημένους καλλιεργητές που αποτελούν το εκτεταμένο δίκτυο των επιλεγμένων συνεργατών της. H Eurocatering εξυπηρετεί τον κλάδο μαζικής εστίασης HO.RE.CA., τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής και χονδρικής πώλησης, αλλά και τοπικά καταστήματα ή πρατήρια οπωροκηπευτικών. Ανάμεσα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εξέχουσα θέση έχει ο Φρεσκούλης που είναι το πρώτο όνομα που έφερε στην ελληνική αγορά, το 2004, ολόφρεσκες σαλάτες, τυποποιημένες και έτοιμες για σερβίρισμα. Στις σύγχρονες ανάγκες ανεφοδιασμού με ολόφρεσκα οπωροκηπευτικά και προϊόντα φρέσκων φρούτων και λαχανικών, η Eurocatering απαντά καίρια, βιώσιμα και εγγυημένα.