Προς πληρωμή τα βιολογικά για το έτος ενίσχυσης 2021

Στην έγκριση της διάθεσης πίστωσης για την χρηματοδότηση του μέτρου των Βιολογικών προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.

Πρόκειται για 4 αποφάσεις έγκρισης συνολικού ποσού ύψους περίπου 89,9 εκατ. ευρώ, και για τα δύο υπομέτρα του προγράμματος, δηλαδή Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας. 

Σημειώνεται ότι η πληρωμή η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου αφορά τους δικαιούχους της πρόσκλησης του έτους 2017. 

Δείτε εδώ και τις 4 αποφάσεις έγκρισης διάθεσης πίστωσης: