Προσαρμογή της αμπελουργίας στην κλιματική αλλαγή μέσω της καινοτομίας

Στην πλήρη καταγραφή του κλίματος, του εδάφους και της βιοποικιλότητας στην οινοπαραγωγική περιοχή Saale-Unstrut του γερμανικού κρατιδίου Sachsen-Anhalt, έχουν προχωρήσει ερευνητές μέσω του προγράμματος LIFE-VinEcoS. Το έργο αποβλέπει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή. Όπως καταγράφεται από το πρόγραμμα, τα τελευταία χρόνια σημειώθηκαν περισσότερες ισχυρές βροχοπτώσεις και παρατεταμένες περίοδοι ανομβρίας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αναμένεται ότι θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον, με αποτέλεσμα οι αμπελώνες να κινδυνεύουν από διάβρωση και λειψυδρία.

Οι ερευνητές δοκιμάζουν καινοτόμες μεθόδους αμπελουργίας, όπως άρδευση με διατήρηση των πόρων μέσω της ευφυούς γεωργίας και της εγκατάστασης μετεωρολογικών σταθμών στα αγροτεμάχια, αλλά και νέα μείγματα σπόρων από τοπικά άγρια φυτά για την ανάπτυξη της βλάστησης μεταξύ των αμπελιών. Τα πρόβατα με τη βοσκή τους διατηρούν υπό έλεγχο τα ζιζάνια και το χορτάρι στους αμπελώνες. Σκοπός του έργου είναι να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος τέτοιων μέτρων.

Διάφοροι τοπικοί παράγοντες συμμετέχουν σε κοινή έρευνα στον αμπελώνα Pforta Abbey, με στόχο να αναπτύξουν τις μεθόδους αυτές που προστατεύουν από τη διάβρωση και αυξάνουν τη βιοποικιλότητα. «Το έργο είναι πολύ σημαντικό προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η περιοχή μας θα συνεχίσει να παράγει ποιοτικά κρασιά και στο μέλλον», τονίζει μέσω του έργου η Dr Cornelia Hafner, από το κρατίδιο Sachsen-Anhalt.