Πρόσβαση για άρδευση ακριβείας σε κάθε αγροτεμάχιο της Κρήτης

Kαινοτόμες τεχνολογίες, όπως δορυφορικές εικόνες, τεχνικές γεωφυσικής και δορυφορικής τηλεπισκόπησης, μετρήσεις πεδίου και αναλύσεις εδαφικών δειγμάτων, τηλεμετρικοί μετεωρολογικοί σταθμοί, καθώς και οι βάσεις δεδομένων των αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρόκειται να μπουν σε εφαρμογή από ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κρήτης για την ορθολογική χρήση του νερού.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος ανοιχτής πρόσβασης για την άρδευση ακριβείας για κάθε αγροτεμάχιο στο νησί. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο νέο ερευνητικό έργο με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών». Όπως αναφέρει στην «ΥΧ», ο Δρ. Νεκτάριος Κουργιαλάς, ερευνητής, υπεύθυνος Εργ. Υδατικών Πόρων, Αρδεύσεων & Περιβαλλοντικής Γεωπληροφορικής Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, «το πρωτοποριακό αυτό σύστημα για την άρδευση ακριβείας θα δίνει τη δυνατότητα σε συγκεκριμένη τοποθεσία/αγροτεμάχιο (με συντεταγμένες) να γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο τις αρδευτικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Επίσης, με βάση τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγροτεμαχίου (γεωμορφολογία, διαθεσιμότητα νερού), θα υπάρχει η δυνατότητα να προτείνονται, στο πλαίσιο μιας ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή γεωργίας, βέλτιστες καλλιεργητικές πρακτικές, που σκοπό έχουν την προστασία του νερού και τη μέγιστη δυνατή παραγωγή».

Ενσωμάτωση δεδομένων

Το εν λόγω πρωτοποριακό σύστημα, όπως αναφέρει ο Δρ. Κουργιαλάς, «θα ενσωματώνει και θα αξιολογεί για κάθε αρδευτική περίοδο πληροφορίες σχετικά με τα υδατικά αποθέματα της κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα, καθώς και τις υπάρχουσες εγγειοβελτιωτικές υποδομές της κάθε περιοχής. Θα υποστηρίζει την πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, όπως συμβουλές και στρατηγικές προσαρμογής (π.χ. ελλειμματική άρδευση σε περιοχές με χαμηλά υδατικά αποθέματα), με σκοπό την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων, αλλά και τη βιωσιμότητα της γεωργικής και τουριστικής ανάπτυξης στο ΥΔ της Κρήτης».

Στο έργο, το οποίο πρόκειται να διαρκέσει τρία χρόνια, συμμετέχουν τα εξής ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα:

✱ ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» – ΙΕΛΥΑ, Εργ. Υδατικών Πόρων & Αρδεύσεων.

✱ ΙΤΕ – Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Εργ. Γεωφυσικής & Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης.

✱ Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Σχολή Γεωπονίας).

✱ Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο – Σχολή Γεωπονίας