Προσεχώς και μαθήματα κατάρτισης για τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων»

Την σειρά τους για να παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης περιμένουν πλέον από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ οι δικαιούχοι του υπομέτρου 6.3 «Ενισχύσεις για την Ανάπτυξη μικρών εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Το πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει τα εξής πεδία/θεματικές ενότητες:

· Γνώση των υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που απορρέουν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική καθώς και την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη,

· Χρηματο-οικονομική διαχείριση εκμεταλλεύσεων / χρήση ΤΠΕ & νέων τεχνολογιών,

· Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και ασφάλεια της εργασίας στην ύπαιθρο, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

· Εμπορία & μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, με έμφαση στις βραχείες αλυσίδες,

· Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την κατεύθυνση και τις ανάγκες της εκμετάλλευσης (όπως διαχείριση αποβλήτων ειδικά για τη ζωική παραγωγή, ασθένειες και εχθροί.

Προς το παρόν, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ πρέπει να υποβάλει την πρότασή του με βάση την πρόσκληση που εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 1.832.556,87 ευρώ), να εγκριθεί, και στη συνέχεια θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ενεργοποίηση τη δράσης κατάρτισης και ανάπτυξης με ωφελούμενους τους δικαιούχους του υπομέτρου 6.3.