Πρόσκληση συμμετοχής στον διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου “IOOC ΚΟΤΙΝΟS 2017”

FOODEXPO 2017: Σεμινάρια για την γευσιγνωσία ελαιολάδου από την ΦΙΛΑΙΟΣ

Η Επιστημονική Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ» διοργανώνει τον δεύτερο Διεθνή Διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου “IOOC KOTINOS 2017”, σε συνεργασία και με την υποστήριξη θεσμικών φορέων του ελαιοκομικού τομέα. Στόχος της είναι η ανάδειξη, η προβολή και η διάδοση της υψηλής ποιότητας του ελαιολάδου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του.

Η διεξαγωγή του διαγωνισμού τελεί υπό την αιγίδα τετραμελούς Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία απαρτίζεται από τους Έφη Χριστοπούλου, Μαρία Λαζαράκη, Βασίλη Καμβύση και Παναγιώτη Καραντώνη, διεθνώς καταξιωμένους επιστημονικά και επαγγελματικά ειδικούς στα θέματα του ελαιολάδου.

Η προθεσμία για την συμμετοχή στον διαγωνισμό λήγει στις 24/2/2017.

Η απονομή των βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού θα γίνει στο πλαίσιο Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί κατά της διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών FOOD EXPO GREECE 2017 (18-20/3/2017 Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXPO – Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος).

Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν:

 • Επιχειρήσεις τυποποίησης/εμπορίας ελαιολάδου κάθε μορφής
 • Συνεταιριστικές Οργανώσεις, και
 • Παραγωγοί ή Ομάδες Παραγωγών που διαθέτουν στην αγορά επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου στο Διαγωνισμό είναι:

 • Να διαθέτει στην αγορά επώνυμο τυποποιημένο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο σε συσκευασίες μέχρι 5 λίτρα.
 • Να συμμετέχει στο Διαγωνισμό με δύο το μέγιστο εμπορικές ονομασίες (brand names) τυποποιημένων εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων, τα οποία θα πρέπει να έχουν παραχθεί κατά την ελαιοκομική περίοδο 2016/17 και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται για αυτή την κατηγορία από τον «ΦΙΛΑΙΟΣ» Κανονισμό (ΕΚ) 2568/91 και τις μετέπειτα ισχύουσες τροποποιήσεις του. 
 • Να διαθέτει για κάθε εμπορική ονομασία εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, με την οποία προτίθεται να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, ομοιογενή παρτίδα τουλάχιστον 1.000 κιλών, την οποία και θα πρέπει να διατηρεί μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.
 • Να αναγράφεται στην επισήμανση των δειγμάτων συμμετοχής στο Διαγωνισμό, στην περίπτωση εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων ελληνικής καταγωγής που τυποποιούνται σε μονάδα εγκατεστημένη στην ελληνική επικράτεια, η ένδειξη ‘‘ελληνικό προϊόν’’ και ο κωδικός αναγνώρισης (EL 40 XXX) της τυποποιητικής μονάδος.
 • Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται για τα δείγματα που θα προσκομίσουν αλλοδαποί συμμετέχοντες.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ, Ξενοφώντος 15 Α/ 4ος όροφος, 105 57 Αθήνα, τηλ. 2103238856, e-mail [email protected], έως τις 24/2/2017, τα παρακάτω:

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • Για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό τέσσερεις φιάλες σφραγισμένου, επώνυμου τυποποιημένου προϊόντος σε συσκευασίες των 500 ή 750 ml ή 1 λίτρου.
 • Για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό, Πιστοποιητικό χημικής ανάλυσης από διαπιστευμένο, σύμφωνα με το ISO 17025, Εργαστήριο, για την περιεκτικότητα του προϊόντος σε ελεύθερα λιπαρά οξέα, αριθμό υπεροξειδίων και τις ειδικές απορροφήσεις (K232 nm, K270 nm, & ΔK).
 • Προαιρετικά, εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, Έντυπο Τεχνικών Πληροφοριών πλήρως και ορθά συμπληρωμένο για κάθε εμπορική ονομασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
 • Αντίγραφο του παραστατικού πληρωμής του κόστους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, που ανέρχεται στα 186,00 ευρώ (150,00€ +36,00€ ΦΠΑ) ανά δείγμα-κωδικό.
 • Για δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 31/01/2017 παρέχεται έκπτωση 10% και το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται στα 167,40 ευρώ (135,00€ + 32,40€ ΦΠΑ).

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την Γραμματεία της ΦΙΛΑΙΟΣ στο τηλ. 2103238856, στο mail [email protected] και κατεβάστε τον πλήρη Κανονισμό του Διαγωνισμού από το www.filaios.org.