Προστασία από ασθένειες και μείωση της χρήσης του νερού για το ροδάκινο

«Τα μετεωρολογικά δεδομένα είναι πλέον το εργαλείο μας», αναφέρει με σιγουριά στην «ΥΧ» ο γεωπόνος του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, Δημήτρης Τσιαμής, ο οποίος είναι υπεύθυνος, από πλευράς συνεταιρισμού, για τη διαχείριση του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense της εταιρείας NEUROPUBLIC, για την καλλιέργεια του ροδάκινου στην ευρύτερη περιοχή. Ως συνεταιρισμός επέλεξαν να προχωρήσουν παράλληλα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις παρακολουθώντας κάθε στιγμή τις αλλαγές στην καλλιέργεια και δίνοντας στους παραγωγούς προστασία από ασθένειες και εχθρούς, αλλά και ορθολογική χρήση του νερού.

Προστασία από κινδύνους

Η χρήση του συστήματος, έχει μετατραπεί σε εργαλείο στα χέρια του γεωπόνου, καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Τσιαμής, «έχουν ήδη δημιουργηθεί κάποια μοντέλα πρόγνωσης ασθενειών βάσει των μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν και μέσω αυτών έρχονται ειδοποιήσεις για τις ασθένειες, γεγονός που βοηθάει πολύ, σε συνδυασμό και με τη δική μας εμπειρία, στην προστασία της καλλιέργειας.

Το ροδάκινο είναι προϊόν, το οποίο έχει αρκετούς κινδύνους από ασθένειες και έντομα και, επομένως, είναι συνεχής η ανάγκη για παρακολούθηση των κλιματικών μεταβολών και της ενημέρωσης των παραγωγών, ώστε να ξέρουν τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης, αλλά και τα κατάλληλα μέσα».

Άρδευση

Εκτός, όμως, από τις ασθένειες και τους εχθρούς, η ορθολογική χρήση του νερού ανάλογα με τις ανάγκες της καλλιέργειας, είναι μια επιτακτική ανάγκη για τους παραγωγούς. Όπως επισημαίνει ο κ. Τσιαμής, «οι ανάγκες της καλλιέργειας του ροδάκινου σε νερό είναι μεγάλες, ιδιαίτερα από την άνοιξη και μετά, επομένως πιστεύουμε ότι, όταν δημιουργηθούν και τα μοντέλα άρδευσης για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, θα μπορέσουμε να δώσουμε μια οδηγία πιο συγκεκριμένη στους παραγωγούς», αναφέρει ο κ. Τσιαμής.

Ο ίδιος πιστεύει ότι θα μειωθεί η χρήση του νερού που χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα οι παραγωγοί, καθώς η άρδευση γίνεται εμπειρικά και όχι στοχευμένα. «Όταν θα έχουμε τις ακριβείς μετρήσεις, θα βγάζουμε συμπεράσματα ανά περιοχή και πιστεύω θα μας βοηθήσει πολύ στη χρήση του νερού», εξηγεί.

Αύξηση κερδοφορίας

Για τους παραγωγούς, όπως επισημαίνει ο κ. Τσιαμής, «η μείωση της χρήσης του νερού και ενδεχομένως κάποιων ψεκασμών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κέρδους, αλλά και καλύτερη ποιότητα και αυτός είναι ο λόγος που τα μέλη του συνεταιρισμού πλέον συζητούν για τις νέες αυτές τεχνολογίες, καθώς έχουν ήδη ενημερωθεί για τα δυνητικά οφέλη».

Προθυμία παραγωγών

Η άριστη σχέση και η άμεση επαφή των γεωπόνων του συνεταιρισμού με τους παραγωγούς έχει οδηγήσει σε μια σχέση εμπιστοσύνης.

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της παραγωγής

Ακόμη ένα όφελος που προκύπτει από την υιοθέτηση του συστήματος gaiasense είναι η μείωση των επιπτώσεων των καλλιεργητικών πρακτικών στο περιβάλλον. Μέσα από τις συμβουλές που θα λαμβάνουν οι παραγωγοί, θα μπορέσουν να μειώσουν τις εισροές στο χωράφι και, κυρίως, στην κατανάλωση φυσικών πόρων. Αυτός είναι ένας από τους στόχους του ευρωπαϊκού έργου LIFE GAIA Sense, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται η συγκεκριμένη δράση.

Αυτό σημαίνει ότι οι παραγωγοί ήταν πρόθυμοι να μπουν στη διαδικασία εγκατάστασης των σταθμών, καθώς γνωρίζουν ότι τα βήματα που γίνονται από τον συνεταιρισμό έχουν ως τελικό στόχο τη βιωσιμότητά τους. «Είμαστε μια ομάδα που αλληλοβοηθιέται. Υπάρχει άμεση επαφή με τον παραγωγό, οπότε ήταν εύκολο να κατανοήσουν οι παραγωγοί τη βοήθεια που μπορούν να μας προσφέρουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί», εξηγεί ο κ. Τσιαμής.

Εργαλείο για τον γεωπόνο

Η πρόσβαση στο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών και στις πληροφορίες για τις συνθήκες που επικράτησαν μια δεδομένη στιγμή είναι για τον κ. Τσιαμή μια πολύ σημαντική πληροφορία. «Όταν έχω πληροφορίες για τις συνθήκες που επικράτησαν, για παράδειγμα, τη διάρκεια της νύχτας ή όταν με προειδοποιεί το σύστημα για την έξαρση κάποιας ασθένειας, μπορώ και εγώ να χρησιμοποιήσω αυτές τις πληροφορίες προς όφελος των παραγωγών, ώστε να τους συμβουλέψω με μεγαλύτερη ακρίβεια, δεν πάμε πλέον στα τυφλά. Ξέρουμε πότε να επέμβουμε, αλλά και από τι κινδυνεύουμε», καταλήγει.