Προστασία των δασών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης

Την τεχνητή νοημοσύνη για την προστασία των δασών και την αποφυγή της αποψίλωσής τους χρησιμοποιεί μία ομάδα ερευνητών μέσω της εφαρμογής 20tree.ai. Η εφαρμογή χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης, οπτικών δορυφορικών εικόνων και δεδομένων ραντάρ υψηλής ποιότητας, ανάλυσης και υπολογιστικής ισχύος για τη δημιουργία δασικής νοημοσύνης.

Μέσω της παραπάνω διαδικασίας δημιουργούνται αλγόριθμοι που μπορούν να «μάθουν» από την εμπειρία. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της αποψίλωσης των δασών, ο αλγόριθμος τροφοδοτείται με πολλές περιπτώσεις αποψιλωμένων περιοχών και μαθαίνει πώς μοιάζει η αποψίλωση των δασών. Με αυτόν τον τρόπο, ο αλγόριθμος μηχανικής μάθησης μπορεί να ανιχνεύσει μοτίβα αποψίλωσης και να προβλέψει περιοχές υψηλού κινδύνου. Καθιστά δυνατό ακόμη και τον εντοπισμό μοτίβων που δεν μπορούν να εντοπιστούν από τον άνθρωπο.

Η παγκόσμια, καθημερινή διαθεσιμότητα δορυφορικών δεδομένων, σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τα σύνθετα δεδομένα, αποτελεί μια ισχυρή τεχνολογία για την κατανόηση φυσικών και ανθρωπογενών φαινομένων που επηρεάζουν τα δάση.