Τι προτείνει η Κομισιόν για την αποτροπή διατροφικής κρίσης

H Kομισιόν προτείνει την προσωρινή αναστολή των κανόνων για τις εκ περιτροπής καλλιέργειες, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή δημητριακών και να αποτραπεί μία παγκόσμια κρίση διατροφικής ασφάλειας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανακοίνωσή της, η Κομισιόν σημειώνει ότι, μετά από την υποβολή σχετικού αιτήματος από τις χώρες της ΕΕ, η απόκλιση από τους κανόνες θα επιτρέψει την καλλιέργεια επιπλέον 1,5 εκατ. εκτάριων (15 εκατ. στρεμμάτων).

«Το παγκόσμιο διατροφικό σύστημα αντιμετωπίζει ισχυρούς κινδύνους και αβεβαιότητες που οφείλονται κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου μπορεί να προκύψουν στο άμεσο μέλλον και θέματα διατροφικής ασφάλειας. Κάθε τόνος δημητριακών που παράγεται στην ΕΕ θα βοηθήσει στην αύξηση της διατροφικής ασφάλειας παγκοσμίως», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι αν η πρόταση εγκριθεί από τις χώρες – μέλη της ΕΕ, το μέτρο θα εφαρμοσθεί μόνο το 2023 για εκτάσεις που θα τίθεντο σε αγρανάπαυση με βάση τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και θα εξαιρεί τις καλλιέργειες σοδειών που χρησιμοποιούνται βασικά για τη διατροφή ζώων, όπως το καλαμπόκι και η σόγια.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι με την πρότασή της επιδιώκει μία προσεκτική ισορροπία μεταξύ της παγκόσμιας διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε τρόφιμα από τη μία πλευρά και της προστασίας της βιοποικιλότητας και της ποιότητας του εδάφους από την άλλη.

Πηγή. newmoney.gr