Πρωτόκολλο Συνεργασίας ΥΠΑΑΤ – ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των λιπασμάτων

Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με σκοπό τον έλεγχο δειγμάτων λιπασμάτων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία υπεγράφη από τον ΥΠΑΑΤ, Σπήλιο Λιβανό, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γεώργιο Πιτσιλή, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας ισχύει για το διάστημα Ιουνίου 2021 – Μαΐου 2022 και αφορά τον εργαστηριακό έλεγχο της συμμόρφωσης λιπασμάτων.

Έλεγχος προδιαγραφών για το περιβάλλον

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, καθώς και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς. Επίσης, καθορίζονται οι όροι για την εύρυθμη, παραγωγική και αποτελεσματική συνεργασία των υπηρεσιών που συμβάλλουν στη διεξαγωγή του.

Ο έλεγχος, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου, αποτελεί μέρος της συνολικής δραστηριότητας των συνεργαζόμενων υπηρεσιών, η οποία αφορά τον έλεγχο συμμόρφωσης προς την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία για τα λιπάσματα. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για τον έλεγχο των λιπασμάτων υπεγράφη στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών με την ΑΑΔΕ και το Γενικό Χημείο του Κράτους. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στο επόμενο έτος (2022) αναμένεται να τεθεί σε ισχύ ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τα λιπάσματα, ο οποίος θα περιλαμβάνει μαζικούς ελέγχους από ανεξάρτητους οργανισμούς πιστοποίησης.

Προς το παρόν, η ενεργοποίηση αυτών των οργανισμών στα κράτη-μέλη βρίσκεται στον αέρα και απομένουν να γίνουν πολλά, ώστε οι ανωτέρω να είναι έτοιμοι να επιτελέσουν το έργο τους.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ, Γιάννης Βεβελάκης, στην «ΥΧ», «υπάρχουν πολλά ανοιχτά θέματα αυτήν τη στιγμή μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο νέος ΕΚ και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι η εφαρμογή του θα πάρει κάποια παράταση».