Προχωρά η συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης για την εκπαίδευση αγρεργατών

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε ομόφωνα τη Δευτέρα 5 Ιουλίου την έγκριση της συνεργασίας μεταξύ ΓΠΑ και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο κατάρτισης και εκτέλεσης εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο θα απευθύνεται σε πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα προβλέπει την κατάρτιση των ανωτέρω σε γνωστικά αντικείμενα που πραγματεύεται το πανεπιστήμιο, με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα ως εργάτες γης.

Προς την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, θα συνταχθεί ανάλογο Συμφωνητικό Συνεργασίας. Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Μετανάστευσης έχει εξαγγείλει τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα υποστηρίξει την εν λόγω πρωτοβουλία, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της.