Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην υπηρεσία των Ελλήνων αμπελουργών

T

α οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τους παραγωγούς οινοποιήσιμου σταφυλιού από τη χρήση νέων τεχνολογιών και μηχανημάτων, που συλλέγουν δεδομένα και βοηθούν στη λήψη αποφάσεων, εξηγεί με άρθρο της στην «ΥΧ», η ερευνήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κατερίνα Κασιμάτη.

Τα όσα μας αναφέρει αποτελούν σύνοψη πρόσφατης επιστημονικής δημοσίευσης. Όπως μας είπε, «μέσα από τη χρήση γεωργίας ακριβείας, τη βελτιστοποίηση των γεωργικών πρακτικών στον αμπελώνα και την οριοθέτηση ζωνών διαχείρισης σε αυτόν, επιμέρους στόχοι μπορεί να επιτευχθούν όπως είναι η πρόβλεψη της παραγωγής, αλλά και η πρόβλεψη ποιότητας της καλλιέργειας για τη βελτιστοποίηση των μετασυλλεκτικών ενεργειών».

Η ίδια προσθέτει ότι «έως σήμερα, η πιο συνηθισμένη μέθοδος για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ποιότητας του σταφυλιού είναι η πραγματοποίηση εργαστηριακών αναλύσεων βάσει δειγμάτων, η οποία είναι συνήθως χρονοβόρα, αλλά και δαπανηρή. Στη μελέτη μας διερευνήσαμε μια εναλλακτική προσέγγιση για την πρόβλεψη των χαρακτηριστικών ποιότητας του οινοποιήσιμου σταφυλιού, συνδυάζοντας τεχνικές μηχανικής μάθησης και δεδομένα δείκτη βλάστησης NDVI, που συλλέγονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του αμπελιού με μη καταστρεπτικές μεθόδους, όπως η εγγύς επισκόπηση και τηλεπισκόπηση, που χρησιμοποιούνται στη γεωργία ακριβείας». Aκολουθεί η σύνοψη του επιστημονικού άρθρου.

Τα συστήματα διαχείρισης γεωργίας ακριβείας επιτρέπουν στους καλλιεργητές να επωφεληθούν από ένα νέο «τσουνάμι» δεδομένων που μπορούν πλέον να συλλέξουν. Αυτά τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν, να ταξινομούν και να αναλύουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων για τον εντοπισμό μοτίβων και λύσεων. Επιτρέπουν στους αγρότες να παρατηρούν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται τη μεταβλητότητα στα συστήματα παραγωγής τους, προσαρμόζοντας τις εισροές για να λάβουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Δοκιμές σε Κορινθία, Νεμέα και Αττική

Ακόμα μία εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας είναι στα αμπέλια. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει συμμετάσχει σε μία σειρά δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των οποίων έχει εφαρμοστεί η γεωργία ακριβείας σε αμπέλια. Η ομάδα γεωργίας ακριβείας του Smart Farming Technology Group, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή του ΓΠΑ, Σπύρου Φουντά, είναι υπεύθυνη για τη συνεχή συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση καλλιεργειών από αισθητήρες και την καταγραφή των καλλιεργητικών πρακτικών, αλλά και φαινολογικών δεδομένων σε εμπορικούς και μη αμπελώνες στην περιοχή της Κορινθίας, στην αρχαία Κόρινθο και στη Νεμέα, αλλά και στην περιοχή της Αττικής, στα Σπάτα.

Στα συλλεχθέντα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται χωρικά δεδομένα, τοπογραφικά και υψομετρικοί χάρτες, ηλεκτρική αγωγιμότητα εδάφους, χαρακτηριστικά κόμης και δείκτες βλάστησης, πολυφασματικές και θερμικές εικόνες από αισθητήρες τοποθετημένους σε drones, εδαφολογικές αναλύσεις, καιρικά και γεωργικά δεδομένα, χαρτογράφηση παραγωγής, ποιοτικοί και ποσοτικοί χαρακτήρες και δορυφορικές εικόνες.

Η μελέτη περιελάμβανε πολυφασματικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης που προέρχονταν από τέσσερις πηγές, συμπεριλαμβανομένων δύο αισθητήρων ανάκλασης, τοποθετημένων στον γεωργικό ελκυστήρα, δεδομένων που αποκτήθηκαν από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) και δορυφορικές εικόνες για την εκτίμηση των ιδιοτήτων της αμπέλου σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα με βάση τα παραπάνω είναι:

✱ Οι συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών βλάστησης από τέσσερις διαφορετικούς αισθητήρες, επίγειους, αλλά και εναέριους, έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα και σταθεροποίηση μετά τα μέσα Ιουλίου και πιο κοντά στον περκασμό.

✱ Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί με τη χρήση drones, αλλά και από δορυφορικές εικόνες δείχνουν αρκετά καλή ακρίβεια, ιδιαίτερα στην πρόβλεψη παραγωγής.

✱ Στην πρόβλεψη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων σταφυλιών και πιο συγκεκριμένα στην περιεκτικότητα σακχάρων φαίνεται ότι η χρήση δεδομένων από drones είναι η βέλτιστη εναλλακτική για τον παραγωγό.