Στέλλα Κυριακίδου: «Στον πυρήνα της νέας ΚΑΠ τα βιολογικά, με σχεδιασμό και επαρκή χρηματοδότηση»

Άρθρο της Στέλλας Κυριακίδου, επιτρόπου Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ

Tον περασμένο μήνα, παρουσιάσαμε τη στρατηγική «Aπό το Aγρόκτημα στο Πιάτο», η οποία αφορά τη μεταμόρφωση του τρόπου παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης τροφίμων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση και, ως εκ τούτου, την προστασία της υγείας μας, αλλά και του περιβάλλοντος.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της πολιτικής για τα τρόφιμα της ΕΕ που προτείνεται μια τόσο ολοκληρωμένη και φιλόδοξη ατζέντα, η οποία καλύπτει όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας. Ξεκινώντας από τα συστήματα παραγωγής και διάθεσης τροφίμων και εστιάζοντας τόσο στην οπτική του καταναλωτή όσο και σε αυτήν του παραγωγού, τα θέτει στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της ισότιμα και με την ίδια σημασία.

Η βιολογική γεωργία είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του οράματος αυτού. Είναι μια πρόταση περιβαλλοντικά βιώσιμη, η οποία προσφέρει νέες οικονομικές ευκαιρίες στους αγρότες της Ευρώπης. Ανταποκρίνεται, ταυτόχρονα, στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για παραγωγή τροφίμων, με σεβασμό στη βιωσιμότητα και στην ευημερία του πλανήτη μας.

Φιλόδοξος, αλλά υλοποιήσιμος ο στόχος του 25%

Η οργανική καλλιέργεια συμβαδίζει με την ισορροπία που προσπαθούμε να επιτύχουμε μέσα από αυτήν τη νέα στρατηγική. Φιλοδοξία μας να αυξηθεί το μέγεθος της γεωργικής γης της ΕΕ υπό βιολογική γεωργία/καλλιέργεια σε τουλάχιστον 25%. Πρόκειται, και το γνωρίζουμε, για έναν φιλόδοξο στόχο, ειδικά λόγω των διαφορετικών αφετηριών, από τις οποίες ξεκινούν τα κράτη-μέλη. Όμως, η αλλαγή και η βελτίωση, ακούγοντας τα καλέσματα των πολιτών μας, δεν μπορούν να επιτευχθούν, εάν δεν υπάρχει όραμα και φιλοδοξία.

Θα εφαρμόσουμε μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι η προσφορά βιολογικών προϊόντων ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών, για να διατηρηθεί ο τομέας σε ισορροπία. Αυτό θα γίνει κατορθωτό, διασφαλίζοντας παράλληλα μια δίκαιη μετάβαση για τους αγρότες και μετατρέποντας τις προκλήσεις σε επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η κοινή γεωργική πολιτική θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό εργαλείο σε αυτήν τη διαδικασία. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους αγρότες μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης – για τη διατήρηση, ή τη μετατροπή σε βιολογική παραγωγή.

Ενθαρρύνουμε, μάλιστα, τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν προσεκτικά τις ανάγκες τους και να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότητες που προσφέρει η νέα γεωργική πολιτική για τη στήριξη του εθνικού βιολογικού τομέα τους.

Οι Ευρωπαίοι αγρότες, αλιείς και παραγωγοί προϊόντων υδατοκαλλιέργειας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εν λόγω μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο σύστημα στην αλυσίδα τροφίμων. Θα λάβουν στήριξη από την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική μέσω νέων χρηματοδοτικών και οικολογικών προγραμμάτων για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Η βιωσιμότητα, ως εμπορικό σήμα της Ευρώπης, θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα διαφοροποιήσει τις πηγές εισοδήματος για τους παραγωγούς.

Παρουσιάζοντας αυτήν τη στρατηγική στη δίνη της πανδημίας του κορωνοϊού, στοχεύσαμε, επίσης, στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας σε μελλοντικές πανδημίες και απειλές, όπως οι κλιματικές επιπτώσεις, οι δασικές πυρκαγιές, η επισιτιστική ανασφάλεια, ή οι επιδημικές εξάρσεις, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη πιο βιώσιμων πρακτικών για τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Οι πολίτες αναζητούν την αλλαγή αυτή. Για αυτό και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που μας δίνεται, για τους αγρότες και τους παραγωγούς τροφίμων της Ευρώπης, ώστε να γίνουν παγκόσμιοι ηγέτες στη βιωσιμότητα. Με πιο υγιεινά τρόφιμα, που θα παράγονται από έναν πιο πράσινο, πιο βιώσιμο πλανήτη.