Πυρηνόκαρπα-Γιγαρτόκαρπα: Καλλιεργητικές αρχές για το χειμερινό κλάδεμα

Την περίοδο αυτή τα δέντρα εξέρχονται από το στάδιο του λήθαργου (κλειστοί οφθαλμοί), σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας.

Οι επεμβάσεις, κατά τη χειμερινή περίοδο, έχουν ως στόχο τη μείωση των πληθυσμών των εντόμων και των αρχικών μολυσμάτων των μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών. Έτσι, σε συνδυασμό με το χειμερινό κλάδεμα των δέντρων, που είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο για τη σωστή ανάπτυξή τους, δρομολογείται η παραγωγή καρπών άριστης ποιότητας.

Συμβουλές κλαδέματος

α) Το κλάδεμα συνιστάται να γίνεται όταν ο καιρός είναι ξηρός. Η αυξημένη υγρασία ευνοεί την ανάπτυξη μυκητολογικών προσβολών. Επίσης, το κλάδεμα πρέπει να αποφεύγεται στις περιόδους που επικρατούν παγετοί.

β) Τα εργαλεία κλαδέματος θα πρέπει να απολυμαίνονται.

γ) Θα πρέπει να γίνεται επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλο υλικό (πάστα).

δ) Συνιστάται να πραγματοποιείται αφαίρεση και καταστροφή των αποξηραμένων κλαδίσκων, των μουμιοποιημένων καρπών και των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και καθαρισμός – απολύμανση των ελκών στους βραχίονες των δέντρων.

Δαμασκηνιά: Μέτρα πρόληψης της μονίλιας

Οι μουμιοποιημένοι καρποί, που παρέμειναν πάνω στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το μόλυσμα της μονίλιας σε όλη τη διάρκεια του χειμώνα, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης.

Ο μύκητας προσβάλλει και τα κλαδιά, δημιουργώντας πληγές από τις οποίες εκρέει κόμμι και σχηματίζονται έλκη. Από τους καρπούς και τα έλκη θα προέλθουν οι πρωτογενείς μολύνσεις που θα μολύνουν τα άνθη. Σημαντικό μέτρο πρόληψης της ασθένειας είναι η εξαφάνιση των αρχικών εστιών μόλυνσης. Αυτό μπορεί να γίνει με τον καθαρισμό και την καταστροφή όλων των κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα και στο έδαφος. Επίσης, τα σέπαλα, τα πέταλα, οι ανθήρες και το στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα του άνθους που μπορεί να προσβληθούν από τη μονίλια.

Τέλος, οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών ευνοούν τις πρωτογενείς μολύνσεις στις ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο C.