Ροδάκινο: Ξεκίνησε η 3η πτήση του φυλλοδέτη

Φυλλοδέτης ροδάκινου

Την έναρξη της 3ης πτήσης του εντόμου του φυλλοδέτη το χρονικό διάστημα 25-27 Ιουλίου κατέγραψε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Υγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, όπως εκτιμάται από τα δεδομένα του δικτύου των παγίδων. Συγκεκριμένα, η έναρξη των ωοτοκιών υπολογίζεται το χρονικό διάστημα 29-31 Ιουλίου και οι πρώτες εκκολάψεις υπολογίζονται το χρονικό διάστημα 2-4 Αυγούστου.

Ο ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, ανάλογα με τον τρόπο δράσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, είναι σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο ο εξής:

✱ 31 Ιουλίου-2 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα με εφαρμογή κατά την εναπόθεση των ωών.

✱ 4-6 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες.

Προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως τη συγκομιδή.

✱ Σε ποικιλίες που πρόκειται να συγκομισθούν άμεσα, να προτιμηθούν σκευάσματα του Bacillus thuringiensis.

✱ Προσοχή να δοθεί κατά την επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

✱ Επειδή η προσβολή των καρπών εντοπίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό στο ψηλότερο τμήμα της κόμης των δέντρων (2 μέτρα από την επιφάνεια του εδάφους και άνω), να ληφθεί μέριμνα, ώστε να καλυφθούν με επιμελημένη εφαρμογή του ψεκασμού οι κορυφές των δέντρων.

✱ Τα δεδομένα των συλλήψεων των εντόμων στις παγίδες προέρχονται από τις περιοχές της Ημαθίας (Αλεξάνδρεια, Π. Σκυλίτσι, Νάουσα), της Πιερίας (Αιγίνιο, Κατερίνη, Δίον) και της Πέλλας (Σκύδρα, Ριζάρι, Κλεισοχώρι).

✱ Τα θερμοκρασιακά δεδομένα υπολογισμού των ωοτοκιών και των εκκολάψεων των αβγών προέρχονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Βέροιας, της Νάουσας και της Σκύδρας.