Ρυγχίτης και κοκκοειδή απειλούν την ελιά

Προσβολές από ρυγχίτη έχουν παρατηρηθεί τοπικά σε όλες τις περιοχές της καλλιέργειας της ελιάς, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.

Τα ακμαία άτομα του ρυγχίτη, τόσο κατά τη διατροφή τους όσο και κατά την ωοτοκία τους, σχηματίζουν στην επιφάνεια των καρπών τρύπες με το ρύγχος τους, οι οποίες έχουν μορφή κρατήρα και οι προσβεβλημένοι καρποί πέφτουν.

Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, συστήνεται συχνή και προσεκτική επιθεώρηση των ελαιώνων για την έγκαιρη αντιμετώπιση του εντόμου. Επίσης, συστήνεται να γίνει ψεκασμός μόνο στους ελαιώνες που παρατηρούνται προσβολές των καρπών από το έντομο.

Κοκκοειδή της ελιάς

Την εποχή αυτή, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Βόλου, έχει παρατηρηθεί η ύπαρξη κινητών μορφών ορισμένων κοκκοειδών. Σύμφωνα με τις συστάσεις, η καταπολέμηση των κοκκοειδών βασίζεται σε καλλιεργητικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην ευρωστία των δένδρων, όπως:

1) Αφαίρεση και καύση των προσβεβλημένων από κοκκοειδή κλαδίσκων προτού αρχίσουν οι εκκολάψεις των προνυμφών.

2) Ανανεωτικά κλαδεύματα σε γηραιά δένδρα.

3) Κατάλληλη λίπανση. Στους ελαιώνες που έχουν παρατηρηθεί προσβολές από τα κοκκοειδή, συνιστάται η επέμβαση με κατάλληλα για την καλλιέργεια θερινά ορυκτέλαια.

Δάκος της ελιάς

Οι πρώτες προσβολές του δάκου εμφανίζονται τον Ιούνιο-Ιούλιο, όταν ο καρπός είναι επιδεικτικός για την ωοτοκία, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Βόλου. Τα τελευταία χρόνια, λόγω μη έγκαιρης καταπολέμησης, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον δάκο. Το Περιφερειακό Κέντρο συστήνει στους ελαιοπαραγωγούς να τοποθετήσουν οι ίδιοι παγίδες για την παρακολούθηση του πληθυσμού του δάκου σε συνεργασία με τους γεωπόνους φυτοπροστασίας των ΔΑΟΚ των νομών (Μαγνησίας, Λάρισας και Φθιώτιδας) και να κάνουν οι ίδιοι τους δολωματικούς ψεκασμούς ή με δολωματικές παγίδες για την έγκαιρη καταπολέμηση του δάκου της ελιάς.