Σε νέα εποχή εισέρχεται η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ

Σε νέα εποχή εισέρχεται η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ

Με μεθοδικά βήματα, λανσαρίσματα καινούργιων προϊόντων και συνεχείς επενδύσεις η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ γυρίζει σελίδα και συνεχίζει να βελτιώνει τη θέση της στην αγορά. 

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1975 και έχει έδρα την Ξάνθη, είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και διανομείς καπνικών προϊόντων στη χώρα.

Τον Ιούλιο του 2013 το 84,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, μέσω της συναλλαγής με τους βασικούς μετόχους της επιχείρησης (ATE BANK και ΣΕΚΕ), μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Donskoy Tabak η οποία ανήκει στον όμιλο Agrokom του Ιβάν Σαββίδη. Το ποσό της συναλλαγής ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Η εταιρεία έχει αποκλειστικό διανομέα με έδρα στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, ενώ διαθέτει και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη.

Η παραγωγική της δυναμικότητα φτάνει τα 8 δισεκατομμύρια τσιγάρα ετησίως ενώ το μερίδιο αγοράς της (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015) ανέρχεται στο 4% με βασικά σήματα τα GR, BF, CΟOPER. 

Το 2015 πλήρωσε στο ελληνικό δημόσιο το ποσό των 89 εκ. ευρώ σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, άλλους φόρους και διάφορα τέλη για τη χρήση του 2015 ενώ την τελευταία διετία (2013 έως 2015) έχει αποδώσει στο δημόσιο συνολικά 309 εκτ. ευρώ.

Συνεχής βελτίωση οικονομικών μεγεθών

Ο καθαρός κύκλος εργασιών του 2015 ανήλθε σε 22,4 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένος κατά 5,5% συγκριτικά με το 2014. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 4,1 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 58% σε σχέση με το 2014. Τα τελευταία 10 χρόνια ο δείκτης αυτός δεν είχε ξεπεράσει το 8%, ενώ σήμερα είναι 18,3%.

Από το 2013 έως το 2015 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25 εκ. ευρώ.

Τονίζεται ότι όλες οι υποχρεώσεις απέναντι σε τράπεζες, προμηθευτές και αγρότες της ΣΕΚΕ έχουν εκπληρωθεί.

Η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη της επιχείρησης έχει ανέλθει στα 35 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης και της επένδυσης του νέου εξοπλισμού ο οποίος κόστισε περίπου 4,2 εκ. ευρώ. Ειδικότερα, έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός για την συσκευασία των τσιγάρων σε κασετίνες SENATOR ενώ εκσυγχρονίστηκε η γραμμή παραγωγής καπνού σε σακουλάκια – ITM SAK επιτρέποντας στην εταιρεία να δουλεύει με συσκευασίες διαφορετικού βάρους.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την εταιρεία GD, κυρίαρχη στην παραγωγή εξοπλισμού σε διεθνές επίπεδο, πραγματοποιήθηκε εκσυγχρονισμός της γραμμής συσκευασίας μεγάλων πακέτων (23-25 τεμ. τσιγάρων) GR και COOPER – GD121 – X2.

Παράλληλα έχουν υλοποιηθεί έργα εγκατάστασης καινούργιας γραμμής παραγωγής τσιγάρων SLIM και κατάλληλες αλλαγές στον εξοπλισμό παραγωγής φίλτρων KDF του οίκου HAUNI ώστε η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να παράγει φίλτρα με  διάμετρο 7,77 , 6,65 και 6 mm.

Η διετία 2014-2016 αποτελεί μια σημαντική περίοδο για τον τομέα του marketing με αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των σημάτων της ΣΕΚΑΠ και βασικές αλλαγές στο design των σημαντικών σημάτων της: GR INTERNATIONAL, BF και COOPER.

Ταυτόχρονα ξεκίνησε το λανσάρισμα σημάτων της μητρικής εταιρείας  Donskoy Tabak. Πρόκειται για τα SENATOR σε πολυτελή μεταλλική κασετίνα και KISS σε format SLIM.

Έμφαση στις εξαγωγές

Μια από τις βασικές κατευθύνσεις της δραστηριότητας της καπνοβιομηχανίας είναι η ανάπτυξη των εξαγωγών.

Ο συνολικός όγκος πωλήσεων που αφορά τις εξαγωγές για τη χρήση του 2015 ανήλθε στα 809.335.325 τεμ. τσιγάρα και το μερίδιό τους στο συνολικό όγκο πωλήσεων φτάνει το 59,5%.

Με την άδεια της μητρικής εταιρείας η ΣΕΚΑΠ παράγει και στέλνει στην Ρωσία τσιγάρα όπως Aroma Rich, Continent, Nasha Marka,Donskoy Tabak καθώς και το δικό της σήμα COOPER.

Για πρώτη φόρα τα ελληνικά τσιγάρα βρίσκονται στις αγορές του Τουρκμενιστάν, της Πορτογαλίας, του Κοσσόβου, της Λιβύης, της Κορέας και της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η ΣΕΚΑΠ έχει αναπτύξει καινούργια σήματα για εξαγωγές: ARISTA, SEKAP PREMIUM GOLD, αλλά και νέα μέλη των οικογενειών COOPER και BROOKS.

Στις εγκαταστάσεις της εταιρείας συνεχίζεται η έρευνα και οι εργασίες για τη δημιουργία καινούργιων χαρμανιών τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική αγορά, ενώ τον Ιούνιο του 2016 λανσάρεται το καινούριο προϊόν Cooper Jack.

Σήμερα το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από 172 άτομα στα οποία δίνονται κίνητρα για την αύξηση της παραγωγικότητας. Παράλληλα η ΣΕΚΑΠ έχει θέσει σε εφαρμογή ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στη μητρική εταιρία Donskoy Tabak στην Ρωσία. Φέτος θα εκπαιδευτούν 43 υπάλληλοι της εταιρείας.

Η ΣΕΚΑΠ τηρεί σχολαστικά και σε ποσοστό 100% τους νόμους. Διενεργείται τακτικά τελωνειακός έλεγχος για τη χρήση των φορολογικών ταινιών. Ανανεώθηκαν με επιτυχία τα πιστοποιητικά και η διαπίστευση εργαστηρίου ISO 17025 ενώ ξεκίνησε η προετοιμασία και η μετάβαση σε νέο πρότυπο ποιότητας ΙSO 9001:2015.