Σε συνεργάτες του ΘΕΣγάλα οι αυτόματοι πωλητές

Aναλαμβάνουν την καθημερινή τους λειτουργία

Σε συνεργάτες του ΘΕΣγάλα οι αυτόματοι πωλητές
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Σε διαχειριστές – συνεργάτες του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα, παραχωρήθηκαν τα καταστήματα και οι Αυτόματοι Πωλητές της Λάρισας, οι οποίοι αναλαμβάνουν πλέον την καθημερινή τους λειτουργία (διαχείριση, εξυπηρέτηση καταναλωτών, καθαριότητα κτλ).

Η διοίκηση του ΘΕΣγάλα υποστηρίζει ότι «αυτή η κίνηση εντάσσεται στη νέα στρατηγική του Συνεταιρισμού για τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των καταστημάτων της και δόθηκε προτεραιότητα σε εργαζομένους και παραγωγούς του Συνεταιρισμού, οι οποίοι αποδέχθηκαν την πρόταση της διοίκησης του ΘΕΣγάλα και ανέλαβαν τη διαχείριση των καταστημάτων».

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Συνεταιρισμού Αντρέα Χαρδαλούπα «η παραπάνω κίνηση θεωρήθηκε σκόπιμη, στο πλαίσιο νέας στρατηγικής του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα, η οποία έχει σκοπό τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των καταστημάτων της Λάρισας και την βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών, μέσω της προσωπικής επικοινωνίας μαζί τους. Φυσικά η ιδιοκτησία των καταστημάτων και των αυτόματων πωλητών παραμένουν στον ΘΕΣγάλα, όπως επίσης η τροφοδοσία και η αποκλειστικότητα της προμήθειας των προϊόντων. Η λειτουργία του κέντρου διαχείρισης που παρακολουθεί καθημερινά σε πραγματικό χρόνο τα καταστήματα παραμένει επίσης στον ΘΕΣγάλα. Δεν πρόκειται για franchise αλλά για σύστημα δικαιώματος μερικής διαχείρισης καταστήματος χωρίς οικονομική συνεισφορά του διαχειριστή προς τον Συνεταιρισμό – εκτός των εκπαιδεύσεων».

-Διαφήμιση-