ΣΕΒΕ: Πώς η Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει τις εξαγωγές της

Μονόδρομος για τον ΣΕΒΕ η κεφαλαιοποίηση της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των προϊόντων μας

του Συμεών Διαμαντίδη, προέδρου Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας

Η πορεία των εξαγωγών των αγροδιατροφικών προϊόντων τα τελευταία τρία χρόνια επιβεβαιώνει τις προβλέψεις που είχαμε κάνει προ πενταετίας, για σημαντική άνοδο και την πεποίθηση πως συνιστούν θεμέλιο λίθο της εξωστρέφειας και της εγχώριας οικονομίας.

Αυτά τα τρία χρόνια συνέβησαν πολλά γεγονότα στον διεθνή χώρο, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ανάπτυξη των εξαγωγών, τόσο για τις ελληνικές επιχειρήσεις, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, δεν στάθηκαν αρκετά για να αναχαιτίσουν την ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών αγροδιατροφής. Από τα 6,1 δισ. ευρώ το 2019 φτάσαμε στα 6,9 δισ. ευρώ το 2020 και στα 7,8 δισ. ευρώ το 2021, ενώ στο α’ επτάμηνο του 2022 καταγράφεται αύξηση της τάξης του 16,7% συγκριτικά με πέρυσι.

Μάλιστα, στην τριετία 2019-2021 παρατηρήθηκε αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 12,4%, ενώ η αντίστοιχη επίδοση στην ΕΕ ήταν μόλις 5,3%. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει και στον περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος του κλάδου, που από τα 1,3 δισ. ευρώ το 2019 έφτασε στα 17,9 εκατ. ευρώ το 2020 και στα 339,3 εκατ. ευρώ το 2021. Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις, όμως, το μερίδιό μας στο σύνολο των ευρωπαϊκών εξαγωγών ανέρχεται σε μόλις 1,5%. Πώς θα ενισχύσουμε λοιπόν αυτό το ποσοστό;

Επένδυση στο marketing

Η Ελλάδα πρέπει να χτίσει πάνω στις επιδόσεις των τελευταίων ετών και να κεφαλαιοποιήσει την ποιότητα και διατροφική αξία των αγροδιατροφικών της προϊόντων. Για να κεφαλαιοποιήσουμε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά πρέπει να επενδύσουμε στο marketing των προϊόντων μας. Για εμάς στον ΣΕΒΕ, μία σχετική πρωτοβουλία αφορά το Μακεδονικό Σήμα.

Υιοθετώντας το σήμα, οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου που ανήκουν στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας αποκτούν μία μοναδική ταυτότητα, αξιοποιώντας και προβάλλοντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών τους, συνδέοντάς τα αυτόματα με την παράδοση και την ιστορία της Μακεδονίας.

Και είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η έλλειψη ενεργειών branding σε τοπικό και εθνικό επίπεδο αποτελούσε για χρόνια ένα καίριο πρόβλημα των ελληνικών εξαγωγών εν γένει. Για να συνεχιστεί, λοιπόν, η ανοδική πορεία των εξαγωγών του κλάδου, χρειάζονται ενέργειες marketing, αλλά και συστηματική παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων.

Η διατήρηση και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων περνάει πλέον μέσα από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά την προσαρμογή των επιχειρήσεων στους δείκτες περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Στον ΣΕΒΕ παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις πάνω σε αυτούς τους δύο άξονες, ενημερώνουμε τα μέλη μας και δρομολογούμε νέες δράσεις, διότι μόνο έτσι θα διασφαλιστεί η ενίσχυση της εξωστρέφειας, που αποτελεί και τον αυτοσκοπό μας.