SEKESENSE: Η πρώτη παγκόσμια εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας στον καπνό

Oι καπνοπαραγωγοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες της καλλιέργειάς τους με ακρίβεια, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγή τους.

kapnos-kalliergia

Την πρωτοπορία της για άλλη μια φορά αποδεικνύει η Συνεταιριστική Ένωση Καπνοπαραγωγών Ελλάδος (ΣΕΚΕ), η οποία βοηθά τους καλλιεργητές της να αποκτήσουν ένα προαπαιτούμενο πλέον της νέας ΚΑΠ, την ευφυή γεωργία. Η ΣΕΚΕ, πριν από λίγες μέρες, υπέγραψε με την εταιρεία NEUROPUBLIC συμφωνία που αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή υπηρεσιών ευφυούς γεωργίας για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής καπνού από τους καπνοπαραγωγούς της. Ο τίτλος του συγκεκριμένου έργου εφαρμογής του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στην καλλιέργεια του καπνού είναι sekesense, στο πρώτο στάδιο του οποίου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργήσουν 11 τηλεμετρικοί σταθμοί μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων. Με συνέντευξή του στην «ΥΧ», ο γενικός διευθυντής της ΣΕΚΕ, Αλέξανδρος Κοντός, εξηγεί τι ακριβώς είναι το sekesense και αναλύει τα οφέλη που πρόκειται να έχουν οι καπνοπαραγωγοί.

Πώς ξεκίνησε η συνεργασία της ΣΕΚΕ με τη ΝΕUROPUBLIC;

Στη ΣΕΚΕ, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία καπνού στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των Βαλκανίων, διακατεχόμαστε από δημιουργική ανησυχία και έντονη διάθεση για πρωτοπορία, με σκοπό να ωφεληθούν οι παραγωγοί μας, οι πελάτες μας και η ΣΕΚΕ. Όταν, λοιπόν, σε μια συζήτηση έγινε λόγος για την ευφυή γεωργία, αντιληφθήκαμε άμεσα ότι είναι μία προσέγγιση που ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία μας και το όραμά μας. Εκτιμήσαμε ότι θα συμβάλει σημαντικά στην προσπάθειά μας για εξοικονόμηση πόρων για τους παραγωγούς και εμάς, εκσυγχρονισμό των μοντέλων παραγωγής και ελέγχου και διαφοροποίηση του προϊόντος μας.

Σε αυτήν τη βάση, ξεκίνησε το 2017 η συνεργασία των δύο εταιρειών για την ανάπτυξη του συστήματος της ευφυούς γεωργίας στον καπνό, προκειμένου να προετοιμαστεί η εφαρμογή του σε ευρύτερη κλίμακα.

Πείτε μας τι ακριβώς είναι το sekesense;

O γενικός διευθυντής της ΣΕΚΕ, Αλ. Κοντός, και ο πρόεδρος της NEUROPUBLIC, Φ. Χατζηπαπαδόπουλος
O γενικός διευθυντής της ΣΕΚΕ, Αλ. Κοντός, και ο πρόεδρος της NEUROPUBLIC, Φ. Χατζηπαπαδόπουλος

Το sekesense είναι η εφαρμογή του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense στον καπνό.

Αποτελεί ένα καθολικό πρωτόκολλο, που περιλαμβάνει τα δεδομένα της καλλιέργειας καπνού του κάθε καπνοπαραγωγού που συμμετέχει στο πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα εισάγει στο σύστημα με μεγάλη ταχύτητα δορυφορικά και τηλεμετρικά δεδομένα.

Η συγκέντρωση και ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων μάς επιτρέπει να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για την κατάσταση της παραγωγής μας, τις εισροές και το μικροπεριβάλλον, το ενεργειακό μας αποτύπωμα.

Το sekesense είναι ένα τεχνολογικό άλμα στα πρωτόκολλα παραγωγής μας, στα συστήματα παρακολούθησης των παραγωγών μας και στην ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μας.

Τι να περιμένουν οι αγρότες και πώς θα ξεδιπλωθεί αυτή η δράση;

Oι καπνοπαραγωγοί μας θα έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες της καλλιέργειάς τους με ακρίβεια, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και βελτιώνοντας ποιοτικά και ποσοτικά την παραγωγή τους. Mέσω της υπηρεσίας γεωργικών προειδοποιήσεων για ακραία καιρικά φαινόμενα που θα γίνει διαθέσιμη στο πλαίσιο του έργου, οι καπνοπαραγωγοί θα έχουν την επιλογή να προγραμματίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις καλλιεργητικές τους εργασίες. Θα μπορέσουν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αυξήσουν το εισόδημά τους μέσα από την υιοθέτηση νέων καινοτόμων μεθόδων διαχείρισης της παραγωγής τους.

Αρχικά, θα ωφεληθούν από την εφαρμογή της ευφυούς γεωργίας στον καπνό περίπου 300 καπνοπαραγωγοί στην περιοχή της Ξάνθης με προοπτική να επεκταθεί η εφαρμογή της στο σύνολο των συνεργαζόμενων με τη ΣΕΚΕ παραγωγών, που αγγίζει τις 15.000.

Συνέντευξη στη Βικτωρία Αποστολοπούλου