Σεμινάριο για τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη

Το σεμινάριο διοργανώνει η Ελληνοαμερικανική Ένωση

Θεσσαλονίκη: Σεμινάριο με θέμα «Επικοινωνία στα Αγγλικά για Εμπορικές Εκθέσεις»

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση επεκτείνοντας τις δραστηριότητες επαγγελματικής επιμόρφωσης στη Β. Ελλάδα πραγματοποιεί στις 29 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, σεμινάριο με θέμα: «Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων». Το σεμινάριο είναι διάρκειας 8 ωρών, διεξάγεται στα Ελληνικά και βοηθάει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις πρακτικές πτυχές της εξαγωγικής διαδικασίας, ώστε να μπορέσουν να αξιοποιήσουν διεθνείς προοπτικές και ευκαιρίες για τα προϊόντα τους.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο καλύπτει:

  • Κατηγορίες προϊόντων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους
  • Εργαλεία εύρεσης πελατών
  • Επιλογή αγορών-στόχων
  • Τιμολογιακή πολιτική και όρους πληρωμής
  • Συμβόλαια και διαπραγματεύσεις

Το σεμινάριο βασίζεται  σε παραδείγματα και πραγματικές περιπτώσεις εξαγωγών. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα τηλ. 2310557633 ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: [email protected]