Σεμινάριο «Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων» από το ΑΠΘ

Σεμινάριο «Ολικής Διαχείρισης Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων» από το ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθεί σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο «Ολική Διαχείριση Ποιότητας Βιομηχανιών Τροφίμων» στις 18 Μαρτίου. Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ανοίξει και θα γίνονται δεκτές μέχρι και τις 23 Φεβρουαρίου, μόνο ηλεκτρονικά.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εκπαίδευση και την ενημέρωση επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με την ανάπτυξη, την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων πάνω σε θέματα που αφορούν τη Διαχείριση της Ολικής Ποιότητας των Βιομηχανιών Τροφίμων. Παράλληλα, θα ανοιχτεί ένας διάλογος μεταξύ στελεχών της βιομηχανίας και του πανεπιστημίου πάνω στα θέματα αυτά. Απώτερος σκοπός μέσα από την υλοποίηση του, είναι η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης από τους συμμετέχοντες, η οποία μπορεί να συμβάλει στην τεκμηρίωση της υψηλής ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και μακροπρόθεσμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά σε εθνικό, αλλά
κυρίως σε διεθνές επίπεδο.

Απευθύνεται σε στελέχη βιομηχανιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και παραγωγή τροφίμων, καθώς και αποφοίτους τμημάτων της κατεύθυνσης των επιστημών τροφίμων, οικονομικών επιστημών και management.

Στο τέλος του προγράμματος:

  • Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες (έντυπο αξιολόγησης σχετικά
    με την αποτίμηση του σεμιναρίου)
  • Θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής και εκπαιδευτικό υλικό

Η οριστικοποίηση της συμμετοχής γίνεται με την κατάθεση χρημάτων. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/food_quality_management. Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Ιωάννη Μουρτζίνο ([email protected], 2310-991637) ή την κα. Μαρία Σαμολαδά ([email protected], 2310-991677).