Σημαντικές απώλειες των αυτόχθονων φυλών τα τελευταία 20 χρόνια

Λανθασμένες στρατηγικές ανάπτυξης οδήγησαν σε λήθαργο την ελληνική κτηνοτροφία

Χρηματοδότηση αυτόχθονων φυλών
-Διαφήμιση-
Σπούδασε την αγροτική ειδικότητα που σου αρέσει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Η διάσωση των εγχώριων φυλών, η διατήρηση του γενετικού υλικού και η διασφάλιση των ζωικών γενετικών πόρων επισημάνθηκαν κατά την διάρκεια ημερίδας για την «Διατήρηση, ανάδειξη και εμπορική αξιοποίηση των αυτόχθονων φυλών βοοειδών & αιγοπροβάτων της Δυτικής Μακεδονίας – Η σημασία τους για την τοπική και την εθνική οικονομία», που πραγματοποιήθηκε στις 6/7 στα Γρεβενά.

Είναι χαρακτηριστικό, όπως επεσήμανε ο Δρ. Δημήτρης Ρουστέμης, γεωπόνος του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Θεσσαλονίκης (ΚΓΒΖ), πως ενώ στα μέσα της δεκαετίας του ’90 εκτρέφονταν στον ελληνικό χώρο 26 αυτόχθονες φυλές προβάτων, σήμερα εκτρέφονται σε μεγάλους πληθυσμούς μόνο 5 από αυτές. Οι υπόλοιπες, τόνισε, αριθμούν από ελάχιστα έως μερικές χιλιάδες άτομα. Η μείωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας λανθασμένης στρατηγικής ανάπτυξης της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας, η οποία στηρίχτηκε στις διασταυρώσεις με εισαγόμενες φυλές. Αυτό, σε συνδυασμό με την έλλειψη ανάδειξης και πιστοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του παραγόμενου γάλακτος και του κρέατος, οδήγησαν έναν δυναμικό τομέα της ελληνικής κτηνοτροφίας σε λήθαργο, εξήγησε ο κ. Ρουστέμης.

-Διαφήμιση-
vamvaki prasino skouliki

Κατά την διάρκεια της ημερίδας, τονίστηκε πως τα δεδομένα μπορούν να αντιστραφούν με μια ολοκληρωμένη στρατηγική δράσεων και αξιοποίηση των μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020. Η οικονομική ενίσχυση που δίνεται προσπαθεί να εξισορροπήσει την απώλεια εισοδήματος του παραγωγού από την εκτροφή των σπάνιων φυλών (χαμηλών αποδόσεων), σε σχέση με την εκτροφή υψιπαραγωγικών ζώων. Αφορά όλες τις αυτόχθονες φυλές βοοειδών, ιπποειδών, βούβαλου, προβάτων, αιγών και χοίρων, εξήγησε ο Δρ. Ρουστέμης.

  • Γεωργία Μπόχτη
-Διαφήμιση-
gaia epicheirein congress