Η Σικελία βάζει σε εφαρμογή την τεχνολογία του Blockchain για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων

Η Σικελία ετοιμάζεται να γίνει η πρώτη ιταλική περιφέρεια που θα εντάξει τη χρήση του Blockchain για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων στη νομοθεσία. Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Περιφερειακή Συνέλευση της Σικελίας υπερψήφισε νομοσχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη μιας πολυλειτουργικής πλατφόρμας τεχνολογίας πληροφοριών για την εφαρμογή των υπηρεσιών ιχνηλασιμότητας των τροφίμων.

Σύμφωνα με τη βουλευτή Jose Marano, η οποία γνωστοποίησε την είδηση, «η Σικελία θα είναι σε θέση να ανιχνεύσει τα προϊόντα από το χωράφι μέχρι τα επίπεδα επεξεργασίας, μεταφοράς και κατανάλωσης». Η πλατφόρμα θα είναι δωρεάν διαθέσιμη για τους καταναλωτές, αλλά και για τους συμμετέχοντες στην αγροδιατροφική αλυσίδα. Μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Σικελία θα πρέπει να επικοινωνήσει με μία ομάδα εμπειρογνωμόνων εντός 90 ημερών για να καθορίσει τις συγκεκριμένες απαιτήσεις και τα επίπεδα επιδόσεων της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Στόχος της πρωτοβουλίας, εκτός των άλλων, είναι να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των τροφίμων με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καταναλωτών σε πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τις διαδικασίες παραγωγής, τη σύνθεση και την ποιότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων.