Σημαντική αύξηση σε αξία εισαγωγών κρασιού στην Ελλάδα το 2023 – Φθηνοί οίνοι από Βουλγαρία κατακλύζουν την αγορά

 

Συνεχίζοντας την ενημέρωση από τα επεξεργασμένα από την ΚΕΟΣΟΕ στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζεται παρακάτω ανάλυση των εισαγωγών οίνων από την ΕΕ και τις Τρίτες Χώρες.

Σχετική σταθερότητα καταγράφουν οι εισαγωγές οίνου το 2023 σε σύγκριση με το 2022 σε ποσότητα, αλλά σημαντική και πάλι αύξηση σε αξία. Ωστόσο αυξημένες καταγράφονται οι εισαγωγές οίνων συγκρινόμενες με το 2019 (προ πανδημίας έτος) ως προς την αξία κατά 55,61%.

Την εικόνα αυτή αποδίδουν οι συγκεντρωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών ελληνικού οίνου, που ακολουθούν:

  

 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες σε συνολικό επίπεδο το 2023 καταγράφεται σημαντική αύξηση της αξίας εισαγωγών έναντι του 2022 κατά 10,25% (69.534.842 €/2022 – 76.662.390 €/2023).

Οι εισαγωγές οίνου αφορούν κυρίως ενδοκοινοτικές αποκτήσεις, δηλαδή από χώρες της Ε.Ε. από την οποία οι αποστολές αυξήθηκαν κατά 10,82% σε αξία (65.931.467 €/2022 – 73.063.019 €/2023), ενώ αύξηση κατά 56,37% παρουσιάζει και η σύγκριση των μεγεθών σε αξία του 2023, με το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας 2018 – 2022.

Όσον αφορά τις ποσότητες οίνων και αυτές αυξήθηκαν ελαφρά το 2023 όσον αφορά τις αποκτήσεις από χώρες της Ε.Ε. κατά 3,14% (17.323 tn/2022 – 17.867 tn/2023) με αντίστοιχη αύξηση κατά 3,65% συγκρίνοντας το 2023 με τον μέσο όρο εισαγωγών της προηγούμενης 5ετίας.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω η μέση τιμή αγοράς οίνων από χώρες της Ε.Ε. ανά kg, αυξήθηκε το 2023 κατά 7,44% (3,81 €/kg/2022 – 4,09 €/kg/2023).

Μείωση κατά 0,11% καταγράφεται στις εισαγωγές οίνου από Τρίτες Χώρες σε αξία (3.603.375 €/2022 – 3.599.371 €/2023). Σημαντική διαχρονική αύξηση των εισαγωγών αντικατοπτρίζεται στο μέσο όρο της τελευταίας 5ετίας (92,13%), ποσοστιαία μεταβολή επηρεασμένη από την μεγάλη πτώση των αντίστοιχων μεγεθών το 2020 λόγω της πανδημίας, αλλά και από τη συνεχή αύξηση σε αξία των εισαγωγών οίνου, κατά τα υπόλοιπα έτη της 5ετίας.

Παρά την αύξηση εισαγωγών σε αξία μείωση κατά 51,98% παρουσιάζουν οι ποσότητες εισαγωγής οίνων από Τρίτες Χώρες (756 tn/2022 – 363 tn/2023).

Εκρηκτική είναι και η αύξηση της μέσης τιμής εισαγόμενων οίνων από Τρίτες Χώρες κατά 108,7% το 2023 έναντι του 2022

Η κατάταξη των χωρών που αποστέλλουν ή εξάγουν οίνους στην Ελλάδα από χώρες της Ε.Ε., ή Τρίτες Χώρες με κριτήριο την αξία είναι η ακόλουθη:

 

 

Να επισημάνουμε ότι οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι εισαγωγές από το 2010, αυξάνουν αδιάλειπτα ανά έτος και συγκρινόμενες με το 2023 παρουσιάζουν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 218,83%!!!

Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ανά χώρα

Η Ιταλία και η Γαλλία εξακολουθούν να τροφοδοτούν την ελληνική αγορά με διαφορετική στόχευση στις κατηγορίες της.

Αναλυτικότερα ανά χώρα απόκτησης οίνων από την Ευρωπαϊκή Ένωση η εικόνα είναι η εξής:

Γαλλία

Η Γαλλία κατατάσσεται ως η πρώτη χώρα ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από την Ελλάδα το 2023 σε αξία αντιπροσωπεύοντας το 48,66% του συνόλου από την ΕΕ και δεύτερη σε ποσότητα. Το 2023 καταγράφει αύξηση σε αξία των παραδόσεων της στην Ελλάδα κατά 5,73% (33.627.550 €/2022 – 35.553.062 €/2023), ενώ αύξηση καταγράφεται και σε σύγκριση με το έτος προ πανδημίας, δηλαδή το 2019 (76,73%). Μεγάλη αύξηση (67,42%) καταγράφεται επίσης, στη σύγκριση του μέσου όρου 5ετίας με το 2023.

Το ίδιο αυξητικά κινείται και το μέγεθος της ενδοκοινοτικής απόκτησης οίνων από τη Γαλλία με κριτήριο τις ποσότητες. Αύξηση κατά 1,59% καταγράφουν οι ποσότητες οίνων που αποστέλλονται από την Γαλλία προς την Ελλάδα (2.479.010 kg/2022 – 2.518.524 kg/2023), ποσότητες οι οποίες συγκρινόμενες με το μέσο όρο 5ετίας καταγράφουν αύξηση επίσης κατά 53,19%.

Εντυπωσιακή είναι όμως η σταθεροποίηση της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Γαλλία  το 2023 έναντι του 2022 και των προηγουμένων ετών η οποία αυξάνεται σημαντικά κατά 4,07% (14,12 €kg/2023 – 13,56 €kg/2022 – 12,91 €/kg/2019) και η οποία μονιμοποιείται και ως τάση.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει μια μονιμότερη συμπεριφορά ενδοκοινοτικής απόκτησης ακριβότερων γαλλικών οίνων στην χώρα μας, από μια συγκεκριμένη μερίδα εισαγωγέων και καταναλωτών.

 Ιταλία

Πρωταθλήτρια εδώ και δεκαετίες η Ιταλία ως προς τον όγκο των οίνων που παραδίδονται στην Ελλάδα, απέστειλε το 2023 το 53,87% των ποσοτήτων οίνων που αποκτούνται από χώρες της Ε.Ε.

Το 2023 κατεγράφη αύξηση των παραδόσεων οίνων από Ιταλία κατά 12,01% σε αξία (23.118.165 €/2022 – 25.894.764 €/2023), ενώ αντίστοιχη αύξηση κατά 53,69% καταγράφει και η σύγκριση του 2023 με το Μ.Ο. 5ετίας.

Το ύψος της αξίας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από Ιταλία, καταγράφει το υψηλότερο επίπεδο το 2023 σε αξία, σε σύγκριση με όλα τα προηγούμενα έτη.

Μείωση καταγράφουν οι ποσότητες οίνου που παραδόθηκαν στην Ελλάδα το 2023 έναντι του 2022 κατά 9,48% (9.105.913 kg/2022 – 8.242.807 kg/2023) όπως και μείωση κατά 12,73% καταγράφεται σε σχέση με το Μ.Ο. της τελευταίας 5ετίας, γεγονός που αποδίδεται στις χαμηλές ποσότητες οίνων που αποκτήθηκαν τα έτη 2020, 2021. Να σημειωθεί ότι το 2019 σε σύγκριση με το 2023 εισήχθησαν αρκετά υψηλότερες ποσότητες οίνων (11.839.740 kg/2019).

Ισοδύναμη αυτών των μεταβολών είναι η αύξηση της μέσης τιμής αγοράς οίνων από Ιταλία κατά 23,74% (3,14 €/kg/2023 – 2,54 €/kg/2022), τιμή που είναι αυξημένη σε σχέση με το επίπεδο των προηγούμενων 5 ετών, κατά 70,39%. Παρά το ότι από τη γείτονα χώρα, αποκτούνται και εμφιαλωμένοι και χύδην οίνοι, είναι γνωστό ότι ο μεγαλύτερος όγκος αφορά τους χύδην οίνους οι οποίοι πωλούνται στην Ελλάδα, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές με τους παραγόμενους ελληνικούς. Για μια ακόμη φορά εγείρεται το θέμα της επισήμανσης των οίνων αυτών κατά την κυκλοφορία τους, στην ελληνική αγορά.

 Ισπανία

Σημαντική αύξηση επίσης καταγράφεται στις ισπανικές αποστολές οίνων προς την Ελλάδα το 2023 έναντι του 2022. Σε αξία το ποσοστό αποστολών αυξάνεται κατά 24,19% (4.672.235 €/2023 – 3.782.253 €/2022) αλλά σε ποσότητα μειώνεται κατά 5,18% (3.672.490 kg/2023 – 3.273.112 kg/2022).

Η μέση τιμή αγοράς Ισπανικών οίνων παρουσίασε αύξηση στα 1,27 €/kg, τιμή που παραπέμπει στην αγορά χύδην οίνων και ανταγωνίζεται πλέον με αξιώσεις τους ιταλικούς οίνους.

Βουλγαρία

Ανησυχητική είναι το 2023, η μεταβολή των μεγεθών ενδοκοινοτικών αποκτήσεων από τη Βουλγαρία.

Σε αξία αύξηση κατά 1416,57%, παρατηρείται το 2023 έναντι του 2022, και κατά 1955,12% αντίστοιχα σε ποσότητα, ενώ ανησυχητική είναι και η Μέση Τιμή Μονάδος στα 0,48 €/kg, η οποία μειώθηκε κατά 26,20% σε σύγκριση με το 2022. Οι επιφυλάξεις που διατυπώθηκαν για την επισήμανση των οίνων από Ιταλία κατά την κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τους χύδην αποκτούμενους ενδοκοινοτικά οίνους, από την Βουλγαρία, η οποία φαίνεται ότι γίνεται δημοφιλής πλέον προμηθευτής, αρκετών ελληνικών οινοποιείων.

 Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές και αντιστοιχούν πολύ μικρό μερίδιο στην ελληνική αγορά.

Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι η εικόνα του εμπορικού ισοζυγίου συναλλαγών οίνου βαίνει μειούμενη ως προς το θετικό του πρόσημο, με πιθανότητες στο μέλλον να εξελιχθεί σε αρνητικό εμπορικό αρνητικό ισοζύγιο οίνου, σύμφωνα και με την τάση που απεικονίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Πηγή: keosoe.gr