Σημαντική μείωση του πληθυσμού χοίρων και βοοειδών στην ΕΕ, σύμφωνα με τη Eurostat

Η ΕΕ έχει σημαντικό πληθυσμό χοίρων και βοοειδών. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022 όμως, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat ο πληθυσμός των βοοειδών είχε μειωθεί κατά 2% και ο πληθυσμός των χοίρων κατά 5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021 (κράτη μέλη τα οποία έχουν τουλάχιστον 1,5 εκατ. βοοειδή ή/και 3 εκατ. χοίρους) .
 
Για παράδειγμα ο αριθμός των χοίρων στην Πολωνία μειώθηκε κατά 1,4 εκατομμύρια (-13%) σε ένα χρόνο τον Μάιο/Ιούνιο 2022. Ο κύριος τύπος χοίρων που χάθηκαν ήταν οι χοιρομητέρες.
Η μείωση ήταν μέρος μιας γενικής τάσης. Όλα τα κράτη μέλη με περισσότερα από τρία εκατομμύρια χοίρους ανέφεραν μείωση. Οι μειώσεις που καταγράφηκαν στην Πολωνία, τη Γερμανία (-10%; -2,4 εκατ.) και τη Δανία (-8%; -1 εκατ.) ήταν οι πιο έντονες.
 
Το κοπάδι βοοειδών του Βελγίου μειώθηκε κατά 319.000 ζώα σε διάστημα έξι ετών. Η πτωτική τάση στον πληθυσμό των βοοειδών συνεχίστηκε, με συνολική πτώση 2% μεταξύ των χωρών που αριθμούν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο βοοειδή.
Αυτό ήταν ελαφρώς υψηλότερο από το μέσο ποσοστό μείωσης από το 2016 (-1%). Οι μειώσεις που σημειώθηκαν στο Βέλγιο ήταν ιδιαίτερα έντονες δηλαδή 5% μεταξύ 2021 και 2022 (-118.000) και 13% (-319.000) μεταξύ 2016 και 2022. Η κατηγορία των βοοειδών που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν τα νεαρά βοοειδή (κάτω του 1 έτους) για σφαγή (-7%) και τα βοοειδή αναπαραγωγής, οι δαμαλίδες και οι αγελάδες μη γαλακτοπαραγωγής (όλα -3%).