Η παρουσίαση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την νέα ΚΑΠ στην Βουλή

Στη μία το μεσημέρι την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου της Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ στην επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Η παρουσίαση στα μέλη της Επιτροπής θα γίνει από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό, τον υφυπουργό Γ. Στύλιο και τον γενικό γραμματέα Κ. Μπαγινέτα.

Η “ΥΧ” θα παρακολουθεί το ρεπορτάζ, και θα σας ενημερώνει διαρκώς για τις εξελίξεις