«Χρειάζεται πιο ισχυρή σύνδεση μεταξύ αγροτικής πολιτικής και καλής μεταχείρισης των ζώων»

Συστάσεις προς την Κομισιόν

σύνδεση μεταξύ αγροτικής πολιτικής και καλής μεταχείρισης των ζώων
-Διαφήμιση-

Ενώπιον της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (COMAGRI) παρουσιάστηκε η ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου που εισηγείται δράσεις, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της καλής μεταχείρισης των ζώων και της αγροτικής πολιτικής. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ θα πρέπει να διατηρήσει και να εντείνει τη σχέση μεταξύ αγροτικών πληρωμών και βελτιωμένων συνθηκών διαβίωσης των ζώων.

Το ζήτημα της ισχυροποίησης της ανωτέρω σύνδεσης επανέλαβε ο Πολωνός πρώην ευρωβουλευτής και νυν μέλος του ευρωπαϊκού οργάνου, Janusz Wojciechowski, ο οποίος τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες «ενδιαφέρονται ολοένα και περισσότερο για την καλή διαβίωση των ζώων, ενώ η ΕΕ διαθέτει μερικά από τα υψηλότερα πρότυπα ευζωίας των ζώων παγκοσμίως».

Στην ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου διαπιστώνεται ότι, παρότι οι ενέργειες της ΕΕ για τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων έχουν στεφθεί από επιτυχία, σε ορισμένους τομείς εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες στην εφαρμογή των ελάχιστων προτύπων. Το όργανο υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του συντονισμού των ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης και ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι της ΚΑΠ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα για την προώθηση υψηλότερων προτύπων καλής μεταχείρισης των ζώων. «Η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη έχουν καταφέρει να επιλύσουν ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα την ομαδική στέγαση των χοιρομητέρων. Εντούτοις, υπάρχουν αδυναμίες, όπως η συνήθης πρακτική μερικής αποκοπής της ουράς των χοίρων, η μεταφορά ζώντων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις και η σφαγή ζώων χωρίς αναισθητοποίηση», ανέφερε ο Wojciechowski.

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τη μελλοντική ΚΑΠ, ο Πολωνός πολιτικός υποστήριξε ότι τα σχέδια για την ανάπτυξη της υπαίθρου «θα βοηθήσουν στην πραγματική βελτίωση της ευζωίας των ζώων στην πράξη», σημειώνοντας ότι περίπου 1,5 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ 18 χώρες χρησιμοποίησαν το μέτρο, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Martin Hausling, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τα διαφορετικά στάνταρ που επικρατούν μεταξύ των κρατών-μελών, όσον αφορά πρακτικές όπως η μερική αποκοπή της ουράς ή ο ευνουχισμός των χοίρων. «Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους, για να το θέσω επιεικώς, μπορούμε να βελτιώσουμε τα πρότυπα», ανέφερε. Ενδιαφέρουσα ήταν και η επισήμανση της Γερμανίδας ευρωβουλευτή της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών, Ulrike Muller, η οποία επεσήμανε ότι πολλοί αγρότες δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να υποστηρίξουν τις συγκεκριμένες στοχεύσεις, θέτοντας ζήτημα βελτίωσης των συστημάτων κατάρτισης στην ΕΕ.

-Διαφήμιση-