Σύσκεψη για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Σύσκεψη για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Σύσκεψη με αντικείμενο την Έξυπνη Εξειδίκευση πραγματοποίησε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χρήστος Μέτιος στην Κομοτηνή, στις 18 Ιανουαρίου με υπηρεσιακούς παράγοντες. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως η αγροδιατροφή, τα μη μεταλλικά ορυκτά (ζεόλιθος, μάρμαρο) και ο τουρισμός και αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσής τους τόσο με πόρους του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος όσο και με πόρους τομεακών προγραμμάτων των υπουργείων.

Η υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ξεκίνησε στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ με την έκδοση της πρώτης πρόσκλησης που αφορά στην ενίσχυση των επενδύσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων στον τομέα των χημικών και πλαστικών-πολυμερών υλικών, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Έξυπνη Εξειδίκευση αφορά στην στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με όχημα την έρευνα, την καινοτομία και την εφαρμοσμένη συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό των συγκριτικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας και την συμφωνία πάνω σ’ έναν κοινό αναπτυξιακό στόχο για την αξιοποίησή τους.