Σιτηρέσιο για χοίρους από ληγμένα τρόφιμα δημιούργησαν στην Χαλκιδική

Με εξαιρετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ποιότητα του χοιρινού κρέατος, την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, αλλά και τη μείωση του κόστους παραγωγής, ολοκληρώθηκε το επιστημονικό έργο CpigFeed, που υλοποίησε το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας (ΙΒΟ) του ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, την εταιρεία Green Projects και την πρότυπη μονάδα εκτροφής χοίρων «Η Χαλκιδική ΑΕ».

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», οι επιστήμονες έχουν επιτύχει την παραγωγή εναλλακτικού σιτηρεσίου για τη συγκεκριμένη χοιροτροφική μονάδα με την αξιοποίηση παραπροϊόντων τροφίμων και ειδικότερα τη χρήση σιτηρέσιου από ληγμένα τρόφιμα. Όπως αναφέρει ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ερευνητής του Ινστιτούτου Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας του ΕΚΕΤΑ, Γιώργος Μπανιάς, το έργο είχε φιλόδοξο στόχο να καλύψει δύο μεγάλες ανάγκες: πρώτον τα απόβλητα τροφίμων και δεύτερον το πρόβλημα βιωσιμότητας των χοιροτροφικών μονάδων και τη μείωση του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.

«Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε 88 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τον χρόνο. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 143 κιλά απόβλητα ανά Ευρωπαίο πολίτη και συγκεκριμένα για τον Έλληνα πολίτη αυτό φτάνει στα 80 κιλά ετησίως. Αντίστοιχα, η κτηνοτροφία και πιο ειδικά οι χοιροτρόφοι την τελευταία δεκαετία είχαν από τις σημαντικότερες μειώσεις/περιορισμούς των εισοδημάτων τους, περίπου στο 30%-35%, και ήταν από τους πιο πληγέντες τομείς στον πρωτογενή τομέα» επισημαίνει, ο κ. Μπανιάς.

Όπως σημειώνει, πάνω σε αυτούς τους δύο στόχους-ανάγκες στηρίχθηκε το όλο project και για τον λόγο αυτόν θέλησαν να «μπολιάσουν» τα απόβλητα των τροφίμων με το συμβατικό σιτηρέσιο των ζώων. Έτσι, πρόθεση των επιστημόνων ήταν να αντικαταστήσουν μέρος των δημητριακών από το συμβατικό σιτηρέσιο των χοίρων και να δημιουργήσουν ένα είδος εναλλακτικής ζωοτροφής, η οποία θα εξασφάλιζε, μεταξύ άλλων, την ισορροπημένη θρεπτική σύσταση του σιτηρεσίου, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση και ποιότητα του χοιρινού κρέατος, αλλά και την εξάλειψη της περίπτωσης χρήσης ακατάλληλων ή μολυσμένων τροφίμων που θα μπορούσαν να μεταδώσουν σοβαρές μολυσματικές ασθένειες. Εν ολίγοις, ένα σιτηρέσιο που θα φρόντιζε την υγεία και την ευζωία των ζώων.

Βελτίωση της ποιότητας και μείωση του κόστους

Με αυτήν τη φιλοσοφία και αξιοποιώντας τα παραπροϊόντα αρτοποιίας, τα επονομαζόμενα bakery meals και, ταυτόχρονα, πλατφόρμες βελτιστοποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργήθηκε ένα εναλλακτικό σιτηρέσιο, το οποίο το ενσωμάτωσαν στο συμβατικό σιτηρέσιο των χοίρων.

Τα παραπροϊόντα τροφίμων χρησιμοποιήθηκαν στο καθημερινό σιτηρέσιο χοίρων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση αφενός στην υγειονομικά ασφαλή ενσωμάτωση των παραπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο και αφετέρου στην αξιολόγηση της επίδρασης του νέου σιτηρεσίου στην υγεία και ευζωία των ζώων, καθώς και στην απόδοση και ποιότητα του τελικού προϊόντος, που ήταν το χοιρινό κρέας.

«Τα bakery meals είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του χοιρινού κρέατος, τη σημαντική μείωση των αποβλήτων που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ, την πολύ σημαντική αύξηση του περιθωρίου κέρδους των κτηνοτρόφων καθώς και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες και κατ’ επέκταση τη θετική αποδοχή μιας λύσης που μπορεί να βοηθήσει σε ένα πραγματικό πρόβλημα της κτηνοτροφίας. Είναι ένα πολύ πετυχημένο έργο και θα έχουμε πολύ σύντομα περισσότερα σχετικά αποτελέσματα», κατέληξε ο κ. Μπανιάς.

Το έργο CPigFeed

Το CPigFeed επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργαλείων και μεθοδολογιών για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια (τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά), προκειμένου να γίνει χρήση των υποπροϊόντων τροφίμων στο σιτηρέσιο των χοίρων και στην προώθηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας στην παραγωγή ζωοτροφών.