Στα σκαριά επιδότηση επιτοκίου μέσω του Ταμείου Εγγυήσεων

Στη βελτίωση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 προχωρούν οι αρχές, προκειμένου αφενός το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης να παρέχει και επιδότηση επιτοκίου και αφετέρου να ενσωματωθούν στο Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας προβλέψεις για την ανακούφιση των ωφελούμενων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

ΤΕΑΑ

Ειδικότερα, και με βάση την ενημέρωση που αναμένεται να γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2024-2020 την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, στα Ιωάννινα, έχει ξεκινήσει διαδικασία για μία νέα τροποποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΤαΕ, σύμφωνα με την οποία το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΤΕΑΑ) να παρέχει και επιδότηση επιτοκίου, πέρα από τις ρυθμίσεις της μείωσης του ύψους του επιτοκίου σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς και της μείωσης ή εξάλειψης των απαιτούμενων εξασφαλίσεων, οι οποίες ήδη ισχύουν.

Στόχος, όπως λέγεται, είναι με τη νέα τροποποίηση να δημιουργηθούν ακόμα πιο ευνοϊκές συνθήκες για τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα όσον αφορά τη λήψη δανείων μέσω του ΤΕΑΑ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι συνεργαζόμενες τράπεζες έχουν συνάψει συμβάσεις για χορήγηση δανείων συνολικού ύψους 37,8 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους το ποσό αυτό να ανέλθει σε 42–45 εκατ. ευρώ.

ΤαΜιΔΑΕ

Το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας (ΤαΜιΔΑΕ) παρέχει ένα χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων με διαχειρίστρια την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με αρχική συνεισφορά 21,5 εκατ. ευρώ από το ΠΑΑ 2014–2022, μέσω του Μέσου Ανάκαμψης. Το Ταμείο ξεκίνησε να παρέχει το χρηματοδοτικό εργαλείο μικροδανείων τον Φεβρουάριο του 2023 και μέχρι τις αρχές Αυγούστου οι αρχικοί του πόροι είχαν εξαντληθεί.

Για τον λόγο αυτόν, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός του κατά 40 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο συνολικός του προϋπολογισμός να ανέρχεται πλέον στα 61,5 εκατ. ευρώ. Αυτήν τη στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση της απόφασης σύστασης του Ταμείου και η συμφωνία χρηματοδότησης μεταξύ ΥΠΑΑΤ και ΕΑΤ. Η τροποποίηση της συμφωνίας χρηματοδότησης θα περιλαμβάνει και προβλέψεις για την ανακούφιση των ωφελούμενων του Ταμείου, οι οποίοι έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έχουν υποβληθεί στο ΠΣΚΕ 2.465 αιτήσεις για δάνεια, συνολικού ύψους 58.992.279 ευρώ. Επίσης, οι τελικές εγκρίσεις δανείων από την ΕΑΤ έχουν ανέλθει σε 1.535, οι οποίες αντιστοιχούν σε δάνεια ύψους 35.517.907 ευρώ και επιδότηση επιτοκίου ύψους 2.435.917 ευρώ.

Γνωρίζατε ότι:

Για τις δράσεις του Υπομέτρου 4.2 «Μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης ή του βάμβακος, εκτός από τα προϊόντα αλιείας», παρατηρείται αυξημένος όγκος υποθέσεων ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων από ενωσιακούς πόρους που καταφθάνουν στην αρμόδια Διεύθυνση, μετά από ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από αρμόδιους φορείς (σ.σ. OLAF, DG AGRI, ΣΔΟΕ); Σύμφωνα με τη Διεύθυνση, «η διαδικασία ανάκτησης πόρων είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και χρήζει μεγάλης προσοχής, καθώς οι περισσότερες από τις υποθέσεις αυτές καταλήγουν από πλευράς δικαιούχων σε άσκηση ένδικων μέσων».

Για τη Δράση 8.3.1 «Πυρκαγιές» του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», κινδυνεύουν με απένταξη 20 έργα (δώδεκα έργα ΕΕΔΠ Αττικής, πέντε έργα ΕΕΔΠ Κρήτης και τρία έργα ΕΕΔΠ Αιγαίου) που δεν έχουν λάβει έγκριση τευχών διακήρυξης;

Από τον Ιούνιο του 2023 μέχρι και σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 33 τροποποιήσεις των πράξεων του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών»;

Σε σύνολο 168 εγκεκριμένων ενεργών έργων του Μέτρου 9 έχουν υποβληθεί 14 αιτήματα πληρωμών από τους δικαιούχους;


Δημοσιεύθηκε στο φύλλο της «ΥΧ» που κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου