ΣΠ. ΛΙΒΑΝΟΣ ΣΕ «ΥΧ»: «Αν κάναµε αποδεκτές τις απαιτήσεις του Ευρωκοινοβουλίου, θα δεσµεύαµε το 50% των άµεσων ενισχύσεων»

«Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες, καθώς αποτελεί σχεδόν το 1/3 (!) του προϋπολογισμού της ΕΕ», τονίζει στην «ΥΧ» ο Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος επισημαίνει ότι η ελληνική πλευρά έχει διασφαλίσει μια σειρά από παραμέτρους που προασπίζουν τα συμφέροντα των παραγωγών της χώρας μας.

Αναλυτικά, οι αποκλειστικές δηλώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

«Την προηγούμενη εβδομάδα, κατά το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, το οποίο επικεντρώθηκε στη μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ, δώσαμε επί δύο 24ωρα, σκληρή και επίπονη μάχη για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων παραγωγών. Πετύχαμε στο κείμενο των 27 να αποτυπώνονται όλες οι ελληνικές θέσεις που διασφαλίζουν την ορθή, παραγωγική και ρεαλιστική υλοποίηση της νέας ΚΑΠ.

Στη συνέχεια, όμως, στην κορύφωση των διαβουλεύσεων, αντιληφθήκαμε ως ελληνική αντιπροσωπεία, ότι λόγω των ασφυκτικών πιέσεων που ασκούσε το Ευρωκοινοβούλιο και της άρνησής του να συμφωνήσει με την τελευταία πρόταση του Συμβουλίου, κινδυνεύαμε να οδηγηθούμε ανεπίστρεπτα σε μία άδικη και αντιπαραγωγική συμφωνία για τα συμφέροντα των 650.000 αγροτών μας. Τότε, παρενέβην και δήλωσα στο Συμβούλιο ότι “είναι προτιμότερη μια μη συμφωνία από μια κακή συμφωνία”. Θέση που επικροτήθηκε θερμά από τους ομολόγους μου των λοιπών χωρών της ΕΕ.

Στις 28-29 Ιουνίου, το Συμβούλιο θα συνέλθει εκ νέου, ευελπιστώντας ότι αυτήν τη φορά θα καταστεί δυνατό να καταλήξουμε σε μία θετική συμφωνία. Σε αυτήν τη “μάχη”, η Ελλάδα θα μπει, έχοντας ήδη διασφαλίσει (από το τελευταίο Συμβούλιο) μια σειρά από παραμέτρους που άπτονται των συμφερόντων των ελληνικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

✱ Αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων για την ένταξη και εγκατάσταση νέων γεωργών.

✱ Ευνοϊκότερο σύστημα περιβαλλοντικών ελέγχων για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις για την αποφυγή δυσανάλογων αυστηρών κυρώσεων.

✱ Ποσοστό εσωτερικής σύγκλισης των δικαιωμάτων, προκειμένου να υπάρχει δικαιότερη κατανομή αυτών και ενίσχυση των νέων και νεοεισερχόμενων γεωργών.

✱ Ποσοστό αναδιανομής, προκειμένου να διορθωθούν στρεβλώσεις και να ενισχυθούν οι μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις χωρίς παράλληλα να επιβαρύνονται σημαντικά οι μεγαλύτερες.

✱ Περαιτέρω ενδυνάμωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα στήριξης συγκεκριμένων κλάδων για ιδιαίτερους εθνικούς λόγους.

✱ Ευέλικτο σχήμα ενεργοποίησης των οικολογικών σχημάτων, προκειμένου οι αγρότες να συμμετέχουν σε φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις και, παράλληλα, να συνεχίζουν να απολαμβάνουν το ίδιο ποσοστό ενισχύσεων.

✱ Διατήρηση της εξισωτικής αποζημίωσης και της υψηλής συμμετοχής της στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του Πυλώνα ΙΙ.

Στο DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταγεγραμμένη η ευελιξία και η συναίνεση, ως κεντρικά συστατικά της ύπαρξής της. Δεν χωρούν ευκαιριακοί ανταγωνισμοί μεταξύ των οργάνων της. Οφείλουν όλοι να αντιληφθούν άμεσα ότι μια τέτοια στρεβλή νοοτροπία σε ζητήματα κεφαλαιώδους σημασίας, μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει. Κυρίως στις χώρες του Νότου, που τα αγροτικά εισοδήματα είναι πιο ευάλωτα, η εφαρμογή μεταβλητών, όπως αυτές που ετέθησαν από το Ευρωκοινοβούλιο, θα έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση σχεδόν του 50% των άμεσων ενισχύσεων που σήμερα λαμβάνουν οι Έλληνες αγρότες.

Τα ανοιχτά θέματα της διαπραγμάτευσης είναι ακόμα πολλά και έχουν άμεση σχέση με την αναπτυξιακή προοπτική της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Η ευθύνη των κρατών-μελών είναι μεγάλη. Λογοδοτούμε στους Ευρωπαίους αγρότες που κρατούν στα χέρια τους το επισιτιστικό μέλλον της Ευρώπης και σηκώνουν ένα σημαντικότατο βάρος της αναπτυξιακής πορείας κάθε κράτους-μέλους.

Δίνουμε δυναμικά τη μάχη για τη νέα ΚΑΠ και οφείλουμε αυτή η μάχη αυτή να είναι κερδοφόρα για τα συμφέροντα των αγροτών μας και της χώρας μας».