Στα 3,55 ευρώ έκλεισε η συμφωνία για τα απούλητα καπνά του Μιχαηλίδη

Στα 3,55 ευρώ έκλεισε η συμφωνία για τα απούλητα καπνά του Μιχαηλίδη

Μετά από ένα διάστηµα 10 µηνών και την απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, που στις 13 Νοεµβρίου δικαίωσε τους 1.112 καπνοπαραγωγούς, κατοχυρώνοντάς τους τα µέχρι τότε δεσµευµένα καπνά παραγωγής του 2016, έκλεισε και η συµφωνία πώλησής τους στις τέσσερις µεταποιητικές επιχειρήσεις του κλάδου.

Ειδικότερα, στις 12 Δεκεµβρίου, µετά από αλλεπάλληλες επαφές της Επιτροπής Παραγωγών µε τις τέσσερις εταιρείες, ήρθαν σε συµφωνία, «ούτως ώστε να εφαρµόσουµε τη δικαστική εντολή και τα καπνά να εξασφαλιστούν ως ποιότητα και ως αντικείµενο που είναι προς διάθεση, καθώς οι καπνοπαραγωγοί κατόρθωσαν να τα συντηρήσουν», περιγράφει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της Διεπαγγελµατικής Οργάνωσης Ακατέργαστου Καπνού, Βασίλης Μελενεκλής, η οποία λειτούργησε διαµεσολαβητικά ώστε να δοθεί λύση στο πρόβληµα των καλλιεργητών.

Να σηµειώσουµε ότι η δέσµευση και µεταφορά των καπνών σε αποθήκες των παραγωγών µε σκοπό την πώλησή τους είχε γίνει βάσει συµφωνίας µε την εταιρεία για ποσό 5,8 εκατ. ευρώ, που είχαν λαµβάνειν. Τα καπνά θα µοιραστούν εξίσου στις επιχειρήσεις ΣΕΚΕ, Μισσιριάν, Ναξιάδης και Γλεούδης. Ο κ. Μελενεκλής δίνει έµφαση στη µεγάλη δικαστική νίκη των παραγωγών, αλλά και στη θετική έκβαση της συµφωνίας µε τις εταιρείες. Εξηγεί ότι κάποια καπνά από τα αποθηκευµένα έχουν αξία 2,5 ευρώ το κιλό, κάποια άλλα 5 ευρώ το κιλό και η µέση τιµή θα κινηθεί από 3,44 έως 3,55 ευρώ το κιλό.

Πρακτικό συµβιβασµού

Ο ίδιος εµφανίζεται ικανοποιηµένος από την επίτευξη του στόχου, που περιλαµβάνει όµως και το υπολειπόµενο ποσό του 1,17 εκατ. ευρώ το οποίο σχεδιάζουν να διεκδικήσουν. Παραπέµπει σε ένα σχετικό πρακτικό συµβιβασµού, βάσει του οποίου οι παραγωγοί θα κινηθούν µέσα από τη δικαστική οδό, προκειµένου να πάρουν τα οφειλόµενα. Ακόµη, αισιοδοξεί ότι θα βρεθεί λύση και θα δικαιωθούν οι συνάδελφοί του.

Σύµφωνα µε τον κ. Μελενεκλή, την επόµενη εβδοµάδα, οι παραγωγοί πρόκειται να παραλάβουν µια εναποµείνασα ποσότητα καπνού. «Θα πρέπει να πάρουµε τα υπόλοιπα καπνά που είχαµε αφήσει στις αποθήκες του Μιχαηλίδη λόγω δικαστικής εντολής, τα οποία ανέρχονται σε 411 τόνους», µεταφέρει, συµπληρώνοντας ότι η συµφωνία µε τις µεταποιητικές περιλαµβάνει και την παραπάνω ποσότητα, µε το σύνολο να φτάνει τους 1.367 τόνους.