Στα τυφλά βαδίζουν οι νέοι αγρότες

Ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση η αξιολόγηση των 14.200 φακέλων των υποψηφίων

Έρχεται και 2η πρόσκληση για τους νέους αγρότες σε 4 Περιφέρειες της χώρας

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι 14.200 υποψήφιοι νέοι αγρότες που έχουν υποβάλει φάκελο ένταξης στο ΠΑΑ (Υπομέτρο 6.1) από τις αρχές του χρόνου (θα ενταχθούν περίπου 12.500 νέοι, ενώ το κονδύλιο του προγράμματος φτάνει στα 241 εκατ. ευρώ).

Μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημοσίευσε στις αρχές της εβδομάδας την απαραίτητη εγκύκλιο για την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησής τους. Την ίδια στιγμή, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) καλεί το ΥΠΑΑΤ να εξετάσει κάθε πιθανή λύση για την ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων νέων γεωργών και κτηνοτρόφων, που υπέβαλαν αίτηση στο πρόγραμμα.

Όσον αφορά την αξιολόγηση, σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, η διαδικασία ξεκίνησε τη Μεγάλη Τετάρτη και πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου δύο μηνών, και συγκεκριμένα στις 16 Ιουνίου. Αυτό, σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ που ασχολούνται με τα προγράμματα του ΠΑΑ, μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά προβλημάτων. «Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ΟΣΔΕ το 2017 χωρίς να γνωρίζουν αν ο επενδυτικός τους φάκελος έχει εγκριθεί, αφού στις περισσότερες περιφέρειες η αξιολόγηση θα τελειώσει μετά το ΟΣΔΕ (ολοκληρώνεται στις 15/5)», τονίζουν στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στην «ΥΧ».

Στη συνέχεια, προσθέτουν ότι «οι υποψήφιοι, επίσης, θα πρέπει να εγγράφονται στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕ), προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση νεοεισερχόμενου παραγωγού. Μετά τη λήψη της βεβαίωσης, ο νέος αγρότης εντός δύο ετών θα πρέπει να γίνει επαγγελματίας αγρότης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι –και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο– ότι θα πρέπει στη φορολογική δήλωση του 2018 να εμφανίσει περισσότερα αγροτικά εισοδήματα σε σχέση με τα εξωαγροτικά. Άρα, θα πρέπει να έχει κόψει τιμολόγια.

Αν, όμως, εγκριθεί ο φάκελός του τον Ιούνιο του 2017, θα πρέπει προλάβει να αποκτήσει τέτοιου είδους εισοδήματα. Αν τα αποτελέσματα είχαν βγει τον Μάρτιο, θα ήξεραν τι να κάνουν, τώρα ήδη η καθυστέρηση είναι μεγάλη. Πολλοί είναι, λοιπόν, αυτοί που ακόμα και τώρα δεν ξέρουν αν πρέπει να εκδώσουν τιμολόγια ή όχι».

Προσοχή

Επιπλέον, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ενόψει των τροποποιήσεων και των χρονικών καθυστερήσεων στα μέτρα και στις δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση και στην υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2017 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

  • Να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης όλα τα έτη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Να διατηρούν τουλάχιστον την αρχική παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (δηλαδή, σε όρους τυπικής απόδοσης να μην είναι μικρότερη εκείνης που δηλώθηκε στην υφιστάμενη κατάσταση βάσει της ΕΑΕ 2016). Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις καλλιέργειες και στις εκτάσεις που καταχωρίζονται, ώστε η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να παραμένει τουλάχιστον ίση με την υφιστάμενη κατάσταση, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο υποβληθέν επιχειρηματικό σχέδιο. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβιβάσεις, η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης να μην υπερβεί τα 100.000 ευρώ που είναι το όριο επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση αλλαγής αγροτεμαχίων, αυτά πρέπει να βρίσκονται εντός των όμορων νομών της μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου δικαιούχου.
  • Η μόνιμη κατοικία του υποψήφιου δικαιούχου πρέπει να διατηρείται και να δηλώνεται στην ΕΑΕ εντός της ίδιας περιφέρειας κάθε έτος (δεν επιτρέπεται αλλαγή του τόπου κατοικίας σε άλλη περιφέρεια από αυτήν που έχει δηλωθεί το 2016).