Στάβλοι: Τι αλλάζει στη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάµενων και νέων εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «ΥΧ», με πρωτοβουλία της υφυπουργού ΑΑΤ, Φωτεινής Αραμπατζή, έρχονται επιπλέον βελτιώσεις για τους κτηνοτρόφους, μετά την πρόσφατη ρύθμιση για την αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων.

Σε συνεργασία με εκπροσώπους των κτηνοτροφικών φορέων, εκπονήθηκε ένα νομοθετικό κείμενο που επιλύει χρόνια προβλήματα και αγκυλώσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία και αδειοδότηση των στάβλων. Ιδιαίτερη ανακούφιση αναμένεται να νιώσουν οι χιλιάδες κτηνοτρόφοι που διαθέτουν πρόχειρα καταλύματα. Αναλυτικότερα με την επερχόμενη ρύθμιση:

✱ Ενιαιοποιούνται και εντάσσονται με Νόμο στα δομικά υλικά των πρόχειρων καταλυμάτων τα πάνελ πολυουρεθάνης αλλά και το μπετόν, εφόσον το τελευταίο δεν συνιστά φέροντα δομικό σκελετό και χρησιμοποιείται μεμονωμένα.

✱ Εξαιρούνται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με πρόχειρα καταλύματα όλων των κατηγοριών (Α1,Α2,Β και κάτω από Β) από την υποχρέωση προσκόμισης αρχιτεκτονικού σχεδίου για την έκδοση έγκρισης ίδρυσης. Αρκεί η υποβολή σκαριφήματος ή διαγράμματος των κτηριακών εγκαταστάσεων.

✱ Απαλλάσσονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις με πρόχειρα καταλύματα από την υποχρέωση προσκόμισης οικοδομικής άδειας, έγκρισης κατασκευής, βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας , απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση και βεβαίωσης περαίωσης νομιμοποίησης αυθαιρέτου.

✱ Απαλλάσσονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας κάτω των ορίων της Κατηγορίας Β’ από την υποχρέωση προσκόμισης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και σχετικής απόφασης πρόσθετων όρων της περιφέρειας σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

✱ Αποσαφηνίζεται ότι είναι νομίμως λειτουργούσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις όσες είχαν λάβει τη σχετική άδεια πριν βρεθούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, ένεκα της επέκτασης των τελευταίων.

✱ Προστίθεται με σαφήνεια στον Ν. 4056/2012 η δυνατότητα επεξεργασίας υποπροϊόντων ιδιοπαραγωγής της κτηνοτροφικής εγκατάστασης (απόβλητα για παραγωγή βιοαερίου) εντός ή σε όμορο ακίνητο με αυτή, χωρίς την τήρηση των αποστάσεων που προβλεπόταν στο Νόμο.

✱ Δίνεται η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, οι οποίες διαθέτουν άδεια διατήρησης, με σεβασμό στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων.

✱ Τέλος, εξουσιοδοτείται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να συστήσει Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο το χρόνιο αίτημα των κτηνοτρόφων για επανακαθορισμό των προβλεπόμενων στον Ν.4056/2012 ελαχίστων αποστάσεων μεταξύ των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και λοιπών σημείων ενδιαφέροντος.