Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για εκπαίδευση και συμβουλευτική

Στην τελική ευθεία η κατάρτιση του Μητρώου Γεωργικών Συμβούλων

Στην επίσπευση των μέτρων του ΠΑΑ 2014 -2020 που αφορούν τα πεδία της κατάρτισης και της συμβουλευτικής στοχεύουν οι διαχειριστικές αρχές του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η υλοποίησή τους. Η στόχευση είναι διττή: Αφενός να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2020 τα προγράμματα κατάρτισης/εκπαίδευσης των νέων αγροτών, αφετέρου μέσα στο ερχόμενο φθινόπωρο να προκηρυχθεί το μέτρο των Γεωργικών Συμβούλων.

Συμβουλευτική

Προς αυτή την κατεύθυνση, ήδη εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης 3.657 αιτήσεων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων φυσικών προσώπων ως Γεωργικών Συμβούλων και την εγγραφή τους στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα στους απορριφθέντες να υποβάλουν ένσταση έως τις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε το επόμενο βήμα αναμένεται αρχές Οκτωβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί το εισαγωγικό πρόγραμμα επιμόρφωσης με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning). Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν με γραπτές εξετάσεις και οι επιτυχόντες θα εγγραφούν στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα».

Να επισημανθεί ότι το υπομέτρο 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», μαζί με το υπομέτρο 2.3 «Επιμόρφωση των συμβούλων», αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Μέτρου 2 του ΠΑΑ «Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση», το γνωστό μέτρο δηλαδή των Γεωργικών Συμβούλων. Παράλληλα, για την ενεργοποίηση του Μέτρου 2, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να εκδώσει τις απαραίτητες εγκυκλίους για τη διαδικασία πληρωμών, ενώ προετοιμάζει και πληροφοριακό σύστημα.

Κατάρτιση

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στους επόμενους 10 μήνες, περίπου 12.325 νέοι αγρότες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από τα 600 προγράμματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα». Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενοι πρέπει να αποκτήσουν βεβαίωση/πιστοποιητικό παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών, και η εκπαίδευσή τους να σχετίζεται άμεσα με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσής τους.