«Στην Ελλάδα χρειάζεται να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για να μην έχουμε άλλα χαμένα χρόνια»

«Στην υπόλοιπη Ευρώπη, επενδύουν τους κοινοτικούς πόρους στην έξυπνη γεωργία από την προηγούμενη δεκαετία.»

Η καινοτομία, η γεωργία ακριβείας και η συνεργασία στην ελληνική γεωργία αποτελούν την αναπτυξιακή ελπίδα της χώρας, επισημαίνει ο νέος πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Παραρτήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Θανάσης Πετρόπουλος. Όπως τονίζει στην «ΥΧ», ο σχεδιασμός της αγροτικής πολιτικής θα πρέπει να είναι ολιστικός, να καλύπτει από την παραγωγή του σπόρου ως την τελική διάθεση, να λαμβάνει υπόψη τις παγκόσμιες καταναλωτικές τάσεις, να αξιοποιεί το σύγχρονο marketing, να προστατεύει το περιβάλλον και να ενσωματώνει τις μεταναστευτικές ροές των εργατών γης.

«Στην υπόλοιπη Ευρώπη, επενδύουν τους κοινοτικούς πόρους στην έξυπνη γεωργία από την προηγούμενη δεκαετία. Στην Ελλάδα, χρειάζεται να πάρουμε γενναίες αποφάσεις για να μην έχουμε άλλα χαμένα χρόνια. Να υιοθετήσουμε το μοντέλο της συνεργατικής αγροδιατροφικής ανάπτυξης που να ενσωματώνει την καινοτομία, τη γεωργία ακριβείας, κοντολογίς τις έξυπνες λύσεις και στη γεωργία», τονίζει.

Ο κ. Πετρόπουλος υποστηρίζει πως τα δεδομένα στην ελληνική γεωργία έχουν αλλάξει σημαντικά και για αυτό θα πρέπει άμεσα να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας. «Το 2050, ο παγκόσμιος πληθυσμός θα αγγίζει τα 10 δισ. ευρώ. Στην Ευρώπη, οι καταναλωτικές συνήθειες είναι διαρκώς μεταβαλλόμενες και οι διατροφικές κρίσεις είναι σύνηθες φαινόμενο. Στην Ελλάδα, ο ενεργός αγροτικός πληθυσμός είναι 12% και συμβάλει στο ΑΕΠ της χώρας μόνο κατά 4,5%. Χώρες με χειρότερες κλιματολογικές συνθήκες έχουν καταφέρει πολλά περισσότερα από εμάς». Όπως εξηγεί, το σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής γεωργίας είναι η μικρή παραγωγικότητα της εργασίας. «Ακόμα και εάν κάνουμε την ίδια καλλιέργεια στην ίδια έκταση και αφιερώνουμε τις ίδιες ώρες εργασίας π.χ. με τους Ολλανδούς αγρότες, αυτοί θα έχουν υπερδιπλάσιο κέρδος από εμάς», αναφέρει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Κάτι κάνουμε λάθος και πρέπει γρήγορα να το αλλάξουμε».

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Απαντώντας στην ερώτηση για ποιο λόγο στην Ελλάδα η εφαρμογή του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια δεν οδήγησε σε ρυθμούς ανάπτυξης όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο κ. Πετρόπουλος υποστηρίζει: «Το ΠΑΑ αποτελεί τμήμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μαζί με τις άμεσες ενισχύσεις και είναι ουσιαστικά τα μόνα χρήματα που διατίθενται στη γεωργία, καθώς οι εθνικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Η ΚΑΠ, όμως, σε πολλές περιπτώσεις προκάλεσε στρεβλώσεις στην αγροτική ανάπτυξη. Οι ενισχύσεις χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών του γεωργικού νοικοκυριού και έφτασε να θεωρούνται προνοιακό επίδομα».

Θανάσης Πετρόπουλος, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας
Ο Θανάσης Πετρόπουλος, πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας

Ωστόσο, κατέστησε σαφές πως σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσέγγιση γίνεται, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι γηγενείς παθογένειες, που κρατούν την αγροτική οικονομία αδύναμη. «Αναφέρομαι στο φορολογικό και ασφαλιστικό σύστημα, στις διακρατικές εμπορικές συμφωνίες, στην απουσία κτηματολογίου, στις παράνομες εισαγωγές και ελληνοποιήσεις σε όλα αυτά τα “δικά μας”».

Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει μόνο η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, αναφέρει ο κ. Πετρόπουλος, αφού το ΠΑΑ έχει βοηθήσει σημαντικά στη δημιουργία έργων υποδομής, στην εκμηχάνιση της ελληνικής γεωργίας και στην ηλικιακή ανασύνθεση του αγροτικού πληθυσμού.

Προτεραιότητες

Ο νέος πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ υπογραμμίζει πως η νέα διοικούσα επιτροπή σκοπεύει να αξιοποιήσει όλο το επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει. «Βασικός μας στόχος είναι η οικονομική ανάπτυξη της γεωργίας και η προστασία του περιβάλλοντος, δυο έννοιες κατά την άποψη μας όχι ανταγωνιστικές μεταξύ τους αλλά συμπληρωματικές και ίσες».

Στις άμεσες προτεραιότητες είναι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, «προκειμένου να εκφράσουμε τις θέσεις μας για την ίδρυση των νέων τμημάτων Γεωτεχνικής κατεύθυνσης. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε συνεργασία με το ΤΕΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο για θέματα ανάπτυξης, όπως είναι η εξόρυξη των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, το φυσικό αέριο, το νέο χωροταξικό».

Κυρίαρχο μέλημα αποτελεί, όπως εξηγεί, η συγκρότηση ομάδων εργασίας εξειδικευμένου επιστημονικού έργου για τη μελέτη των θεμάτων που εμπίπτουν στους στόχους και σκοπούς του Επιμελητηρίου. «Πρώτη προτεραιότητα είναι η ενεργοποίηση των μελών, η συμμετοχή. Το παράρτημα μας αριθμεί πάνω από 3.500 μέλη από γεωπόνους, κτηνιάτρους, δασολόγους, γεωλόγους και ιχθυολόγους με εξαιρετικές σπουδές και εξειδικεύσεις. Στην περιοχή μας έχουμε τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα και δύο ΑΤΕΙ. Είναι ένας γίγαντας γνώσης που περιμένει. Και στην Ελλάδα της κρίσης, δεν μας περισσεύουν. Τους έχουμε ανάγκη για την επανεκκίνηση».

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα διοίκηση, αυτά είναι κυρίως πρακτικής φύσης, όπως οι μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις που πρέπει να καλύψουν, καθώς το γεωτεχνικό παράρτημα αποτελείται από 10 νομούς και είναι το μεγαλύτερο σε έκταση της χώρας. Υπάρχουν και θεσμικά ζητήματα, όπως το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του ΓΕΩΤΕΕ, και χρονολογείται από τη δεκαετία του 80.

Επιφυλάξεις

Μεγάλο προβληματισμό προκαλεί η εξόρυξη υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Δυτικό Άξονα, δεδομένου ότι η περιοχή του Ιονίου, στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί, είναι εξαιρετικής οικολογικής και οικονομικής σημασίας. Στην περιοχή μελέτης είναι εγκατεστημένες μεγάλες τουριστικές μονάδες και βρίσκονται οι σημαντικότερες ιχθυοκαλλιέργειες της χώρας, ενώ υπάρχει μεγάλη αλιευτική δραστηριότητα. «Σίγουρα το οικονομικό όφελος μιας επιτυχούς εξόρυξης θα είναι σημαντικό για την εθνική οικονομία, και θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας. Όμως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικότερο ισοζύγιο από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων μεταξύ των ενδεχόμενων απωλειών από τους προαναφερόμενους τομείς οικονομικής δραστηριότητας», υποστηρίζει.

-Διαφήμιση-