Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ο Απ. Κατσιφάρας

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών ο Απ. Κατσιφάρας
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στις εργασίες της 119ης Ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) που ξεκίνησαν την Δευτέρα 10 Οκτώβρη και ολοκληρώνονται στις 13 Οκτώβρη, και πραγματοποιούνται στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Όπως κάθε χρόνο, η Ολομέλεια του Οκτωβρίου γίνεται παράλληλα με τη διοργάνωση από την Επιτροπή των Περιφερειών της 14ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων (γνωστής και ως Ημέρες Ελεύθερης Πρόσβασης – Open Days), μιας ετήσιας τετραήμερης εκδήλωσης πολιτικής επικοινωνίας, κατά την οποία θεσμοί της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές αρχές και ενδιαφερόμενοι φορείς, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις, ορθές πρακτικές και τεχνογνωσία για την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, την Πολιτική Συνοχής της ΕΕ, και για τη σημασία του τοπικού και περιφερειακού επιπέδου στην καλή διακυβέρνηση της ΕΕ.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό τετραήμερο, καθώς το 2016 είναι µια κρίσιμη χρονιά για το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής, αφού πέραν της ενδιάμεσης αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, εντατικοποιείται ο διάλογος και ο προβληματισμός για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ μετά το 2020» τονίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμπληρώνει: «Η Πολιτική Συνοχής είναι η πιο ορατή πηγή στην ΕΕ για αλληλεγγύη, και δεδομένου ότι υλοποιείται στις Περιφέρειες, αποτελεί επίσης ένα βασικό εργαλείο για να έρχεται η ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της. Η οικονομική κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στις Περιφέρειες της Ευρώπης και έχει οδηγήσει σε αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, αλλά και μεταξύ των περιφερειών στο εσωτερικό των κρατών μελών, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εντός των κρατών μελών. Ένα επιπλέον ζήτημα είναι η τρέχουσα κρίση των προσφύγων, η οποία αποτελεί μείζονα πρόκληση για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Επίσης, ένα επαναλαμβανόμενο θέμα που επισημαίνεται από όλους τους φορείς, που εμπλέκονται στη διαχείριση της Πολιτικής Συνοχής, είναι το θέμα της απλούστευσης της υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία από τις κύριες προτεραιότητες στο πλαίσιο της συζήτησης για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020».

-Διαφήμιση-