Σιγκαπούρη: Στήριξη των αγροτικών start ups από τον κρατικό οργανισμό νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Ως έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο βλέπει η Σιγκαπούρη τον τομέα της αγροτικής νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κρατικός οργανισμός Enterprise Singapore θα διαθέσει 39,5 εκατ. δολάρια για να βοηθήσει στην επιτάχυνση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα καινοτόμο οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων που θα παρέχει τεχνολογίες και νέες πρακτικές στο αγροδιατροφικό σύστημα για την κάλυψη των αναγκών. Η κυβέρνηση της Σιγκαπούρης έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2030 να παραγάγει το 30% των αναγκών της εγχώρια, καθώς μέχρι σήμερα στηρίζεται, κατά κύριο λόγο, στις εισαγωγές προϊόντων.