Στήριξη του αμπελοοινικού τομέα ζητούν από την ΕΕ, Γαλλία, Ισπανία και Ιταλία

Συνεδρίασε στη Ρώμη στις 30 Νοεμβρίου, η μεικτή επιτροπή Γαλλίας-Ιταλίας-Ισπανίας για τον αμπελοοινικό τομέα και κατέληξε στη σύνταξη κοινής επιστολής προς τις τρεις κρατικές διοικήσεις, η οποία θα εμπεριέχει τα αιτήματά τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μια κίνηση που έχει βάρος δεδομένου ότι, οι τρεις χώρες είναι οι κορυφαίοι παραγωγοί κρασιού στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το 85% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Εστιάζοντας στην «κατάσταση της αγοράς» των κρασιών σε αυτήν την αβέβαιη περίοδο, η επιτροπή θα ζητήσει «από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια εξαντλητική παρακολούθηση της εξέλιξης του κλάδου, καθώς και κοινές απαντήσεις εάν είναι απαραίτητο», αναφέρει σε κοινό δελτίο τύπου προς τις τρεις κυβερνήσεις. Με διπλωματικό τρόπο, το αίτημα επιτρέπει να αποφευχθεί ο προσδιορισμός του εάν πρόκειται για προσωρινή ενίσχυση (ενίσχυση για ιδιωτική αποθεματοποίηση, απόσταξη κρίσης κ.λπ.) ή για διαρθρωτικά μέτρα (όπως η μόνιμη εκρίζωση με πριμοδότηση εγκατάλειψης).

Άλλα θέματα που ζητήθηκαν από τις Βρυξέλλες: η ταχεία δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού για τα συστατικά των αμπελοοινικών προϊόντων (για τη ρύθμιση της φυσικής και ψηφιακής απεικόνισης διατροφικών πληροφοριών και συστατικών), η διενέργεια μελετών επιπτώσεων για τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς (ιδίως της οδηγίας για την αειφόρο χρήση φυτοφαρμάκων, SUD) και η διατήρηση των ιδιαιτεροτήτων της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων (ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, EUIPO).

Πηγή: keosoe.gr